Prin naşterea în lumea asta

Prin naşterea în lumea asta noi am venit într-un exil, Tu ne-ai trimis pentru-o slujire – şi timpul rânduindu-ni-l. Când slujba noastră şi când timpul cel hotărât va fi-mplinit, noi, fericiţi, ne vom re-ntoarce la locul drag făgăduit. Dar chiar şi-aici, ce dulci popasuri ne-ai rânduit din când în când, ce minunat ne-a fost tot drumul spre muntele slăvit urcând, de-am fi ştiut privi nainte cum ştim acum privi napoi cu cât mai plin de bucurie şi-ncredere-ai fi mers cu noi! Şi-acum când ceva ni se-ntâmplă şi trec prin noi nişte fiori, deşi nu ştim nimic nainte, stăm liniştiţi şi-ncrezători; va fi, sau nu va fi, – Tu Singur ştii numai ce ne-ai rânduit, la ce răscruce stăm! – şi totuşi ce pace ne-ai statornicit! De câte ori am fost ‘nainte la vreo răscruce ca acum eram atât de plini de teamă şi ne feream de-acest greu drum, iar azi, când asta, omeneşte, ar fi să fie şi mai grea, cu câtă linişte ne umpli fiinţa chiar privind la ea! Nu-i oare chiar şi asta, Doamne, un semn dumnezeiesc şi sfânt că tot ce ni se-ntâmplă-i planul ce-l ai cu noi pe-acest pământ? Şi chiar încrederea cea tare ce-ai pus-o-n noi în voia Ta nu-i oare tocmai ea dovada că Tu eşti Cel Ce vei lucra? … O fie voia Ta, Părinte, noi, fericiţi, Te preamărim şi-ngenuncheaţi smeriţi alături vrem liniştiţi să Ţi-o-mplinim, fă să privim numai spre Tine şi numai spre Cuvântul Tău crezând mereu cu neclintire că-i bine tot ce pare rău! Vrem să ne-ncredem mai puternic ca orişicând în Mâna Ta că noi nici bănuim acuma ce Tu mai vrei a ne-arăta. Când, Doamne, pân’ acum cu nimeni n-ai mai lucrat aşa frumos, cum să nu credem noi că astăzi ne dai un har mai luminos? Şi când trecutul tot ne este atât de plin cât îl vedem, cum n-ar fi mai degrab’ cu slavă tot viitorul ce-l avem? … O,-ncredeţi-vă-n El puternic, voi, fraţii mei, pe noul drum,…

Citeste mai mult

Atunci când vezi Isuse

Atunci când vezi, Isuse, că pierdem din putere, Că oscilăm în fapte, în vorbe sau purtare, Îmbracă-ne cu forţă, din ale Tale sfere, Şi smulge-ne din “eul”, îmbietor şi mare. Atunci când paşii noştri, stau gata să coboare, Pe-a nepăsării treaptă, ce-alunecă-n abis, Îmbracă-ne cu aripi, ce gata stau să zboare, Să nu cădem în hăul, ce-adânc ni s-a deschis. Atunci când vezi Isuse, sămânţa de credinţă, Pândită de-ndoială, că stă s-o sufle vântul, Îmbracă-ne cu harul, insuflă-ne dorinţă, Şi pune-n noi ardoarea, de-a strânge-n piept, Cuvântul. Atunci când norii tulburi, acopăr bolta vieţii, Înceţoşând lumina, spre-a nu păzi îndemnul, Trimite-ne o rază, ca zorii dimineţii, Ce să destrame ceaţa, şi să gonească ternul. Şi când mai vezi, o, Doamne, că-n slaba noastră fire, Nu-Ţi dăm întâietate, nici chiar al doilea loc, Îmbracă-ne cu teamă, şi mustră-ne-n iubire, Chiar totul de am pierde, să nu sfârşim în foc. Şi-atunci, când ca un fulger, pe nori ai să revii, Spre-a face judecata, şi-a dărui cununa, Îmbracă-ne cu slavă, în duh de bucurii, Ca-n vremea veşniciei, să fim cu Tine, una !   Autor: Paula Szabo

Citeste mai mult

Pentru bunătatea-Ți mare

Pentru bunătatea-Ți mare, Pentru harul Tău divin, Pentru dragoste, iertare, Doamne, noi Îți mulțumim. Pentru grija Ta de Tată, Pentru că ne-ai mântuit, Pentru hrana îmbelșugată, Doamne, fii în veci slăvit. Pentru apa cristalină, Pentru aerul curat, Pentru razele de soare, Doamne, fii în veci lăudat. Pentru picurii de ploaie, Pentru fulgii albi de nea, Pentru a cerului splendoare, Ne plecăm în fața Ta. Pentru că ne-ai dat viață, Duh din Duhul Tău cel sfânt, Te lăudăm, o, Doamne mare, Cât vom trăi pe pământ. Amin Ica Drăgoi

Citeste mai mult

Modelează-mă o, Doamne…

Nu mai priceput să fiu ca alţii, nici mai mare să mă ştiu; Să nu-mi risipesc în vînt talanţii, doar lîngă Tine, Doamne, veşnic să mă ştiu. Să nu-mi sfarme inima de jale, doar de faţa altuia ; de nu-mi dă nici el onoare… –Ce sunt Doamne atunci, în faţa Ta? Să nu-mi fac altare altor Dumnezei; gânduri păgâne; Dar să-mi fac a mea fiinţă, O candelă pentru Tine. Tot mergând pe calea vieţii, Să culeg, din crucea sfîntă; Măreţia Ta divină, tot mereu să mă frămînte… Modelează-mă-n iubire ca olarul priceput; Şi în totul, în umilire, de Tine să mă apropii, tot mai mult.   Autor: Ghennadii Beglet

Citeste mai mult

Doar iubirea Ta…

Doar iubirea Ta domnească Peste veacuri şi vecii, Ziduri mari să risipească şi de ură, şi mîndrii… Doar iubirea Ta zidească culmi de binecuvîntări; Orice inimă trezească …adormite, şi-n dureri… Doar iubirea Ta să sfarme porţile pe veci legate; Iar acolo unde-i teamă, rîuri curgă-mbelşugate… Doar iubirea Ta… iubirea Ta… Fie culmea veşnic înflorită Ca să guste toţi din ea; Pacea lumii dăruită.   Autor: Ghennadii Beglet

Citeste mai mult

Vorbește-mi, Doamne!

Vorbeşte-mi Doamne, că sunt rob Şi robul Tău ascultă, Vorbeşte-mi glasul să-Ți aud, Să pot urca pe stâncă. Vorbeşte-mi Doamne, că Te-ascult, Mi-aşa de dor de Tine, Mi-așa de dor de sfatul Tău, Vorbeşte și cu mine. Vorbeşte-mi astăzi cînd sunt slab Şi n-am putere-n mine, Şi nu pot a mă ridica Să fac ce este bine! Vorbeşte-mi Doamne, azi mai clar, Să înţeleg lucrarea, Şi mila sfântă, şi-al Tău har, Ce-aduc eliberarea. Vorbeşte-mi ca lui Samuel, O, Doamne de-altă dată, Strigă la mine, ca la el Să te-nţeleg, o, Tată! Că-naintarea-i foarte grea, De abia mai zărim urma, Cobori la noi prin Duhul Sfânt, Să ne vorbeşti acuma. Vorbeşte la al Tău popor, Ca la Sinai pe munte, Cuprinde-ne cu-al Tău fior, Ca să luăm aminte. De ce să mergem buimăciţi Când pe-ale Tale urme, Nu merge oameni rătăciţi, Ci cei salvaţi din lume? Vorbeşte Doamne prin cetăţi, Cu vindecări şi semne , Vorbeşte Doamne-n adunări, Vrem vocea Ta să-ndemne! E trebuinţă pentru toţi Că frământarea-i mare, Şi glasul Tău ne dă puteri, Cu multă-nflăcărare….

Citeste mai mult

Venim să-ţi mulţumim Stăpâne, De tot ce faci, de tot ce dai, Primeşte Doamne mulţumirea, Poporului pe care-l ai. Ai fost aşa de bun cu mine, M-ai vindecat de atâtea ori Şi unsa-ai ochii mei cu tină Să văd cărarea dinspre zări. Aş vrea să-Ți mulţumesc de ziua In care-am zis că nu mai pot, Iar Tu m-ai luat cu drag de mână Şi-ai dus cu mine greul tot. O cum să-fi mulţumesc. Isuse. De harul ce în dar mi-ai dat. Să văd cărarea sfântă, vie Să biruiesc neîncetat Iţi mulţumesc căci ai fost pază Copiilor  ce ni i-ai dau îţi mulţumesc că le-ai fost sprijin Şi ajutor neîncetat. Îți mulțumim Isus de frații Ce ni i-ai dat în casa Ta De înfrățirea minunată Prin jertfa de la Golgota. Îți mulțumim Isus de apa Care tu ne-ai dat s-o bem Îți mulțumim de aer, Doamne, Pe care noi îl respirăm. Îți mulțumim de pâinea caldă Care ne-ai dat-o ca un dar Îți mulțumi de grija toată Dar mult mai mult de al Tău har. Îți mulțumim și de cuptorul Prin care vrut-ai ca să trec Doar tu-ai purtat Doamne războiul În veci de veci eu te slăvesc. Îți mulțumesc de zi cu soare, Îți mulțumesc și pentru ploi, Îți mulțumim că ai avut milă, Și mult păzitu-ne-ai pe noi….

Citeste mai mult

Tată ceresc, îți mulțumesc

Tată ceresc, îți mulțumesc Îți mulțumesc, că pe când în lume eram păcătos, A murit pentru mine pe cruce Isus Hristos. Că prin jertfa de la calvar, Am primit iertarea prin har. Îți mulțumesc, că păcatele Tu mi-ai iertat, Și că prin sângele-ți sfânt, mai curățat, De tot ceea ce era viața mea întinată, De mersul meu de altădată. Îți mulțumesc, că sens vieții mele ai dat, Prin tot ceea ce în a mea viața ai lucrat. Îți mulțumesc că în orice clipă mă înnoiesc, Și că prin tot ce fac tot mai mult te iubesc. Îți mulțumesc că și azi lucrezi în a mea viață, Și că zi, de zi îmi pui în Duh o nouă și vie speranță. Îți mulțumesc că pot sincer să mă gândesc, La valorile ce cu alții le-mpărtășesc.   Autor: Sabadac Viorel

Citeste mai mult

Să-mi cânte..

Să-mi cânte sufletu-n viori, În glasuri de privighetori, Să-mi suie cântul, dincolo de stele, Şi norii să danseze în iubiri cu ele. Să-mi faci din raze de lumină, O Pâine! Pentru cel căzut Şi pentru aceia ce suspină. Să-mi bată dimineaţa În rugă la fereastră, ‘Mbrăcată-n raza-i Culoarea minunată; Să-mi ningă ”florile cais” Zăpada pură a iubirii, Şi-ndrăgostită-n Duh de Paradis, Să îmi aştern în faţa-Ţi, Ruga ascultării… Să-mi ierţi, îndepărtezi, Haina străină-a umbrelor ţesute, Iar de sunt leneş, obosit pe Cale, Mă cheamă-n glas – privighetori Să mă închin, să-Ţi  cânt Iubirea,-n Osanale! Sanda Tulics

Citeste mai mult