An Nou!

An nou! Ah! Bine-ai venit,
Cu ale vremii zori senine!
Să fii mai bun, mai fericit
Şi-n toate deplin împlinit,
Şi bucurii s-aduci mulţime!

Să fii de roade, încununat,
Şi de sub brazdele de plug,
Să-nalţe spicul, mai bogat
Şi plin de boabe, îmbrăcat,
Aducător de mult belşug!

În dezvoltare, zi şi noapte
Să crească spre recoltare,
Iar holdele albe şi coapte
Să ceară-n unduite şoapte
Să intre-n marea secerare!

Să fie snopi şi mulţi şi mari,
Să sporească-n numărare,
Să răsplătească pe plugari
Ce sub arşiţă au stat tari,
În truda grea cu sudoare!

Să treacă pragul vânturării
Tot grâul strâns şi selectat,
Ca rod bogat al recoltării
Inclus în rândulul numărării,
Să-ncheie timpul aşteptat!

Şi-atunci cu grijă, cântărit
Să îşi ia locul, în hambare,
Ce-n ceruri gata-i pregătit
Prin îngeri ce-au contribuit
Din timpul cel de…sigilare!

Astfel, să fii un an mănos
Şi să aduci multe împliniri,
Ca s-aibă oamenii-un folos
Spre slava lui Isus Hristos,
Ce lumea ţine…sub priviri!

Şi-n grija Sa, neţărmurită
Pentru ai Săi copii sfinţiţi,
Lucrarea Sa fiind sfârşită
Să-i poarte-n mila-I infinită
De-a fi salvaţi şi mântuiţi!

Autor:  Flavius Laurian Duverna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *