Anul jubiliar, „Anul de îndurare”

Așteptăm anul sfânt, jubiliar,
Anul întâi al Mileniului,
Când Isus, pe nori, vine iar,
Ca Mire, pentru nunta Mielului!

Tatăl L-a uns cu Har, cu Duhul Sfânt,
Și a vestit, trei ani, Evanghelia
Săracilor smeriți de pe pământ,
Prin cruce-a adus pacea, veselia!

El vindecă inimi zdrobite,
Îi mângâie pe cei întristați,
Va veni cu cununi daurite,
Pentru cei în cenușă-mbrăcați.

Haină de laudă-n locul plânsului,
Și-un untdelemn cu mirul fericirii
Vor primi cei ce-s „ sadul Domnului”:
„Terebinți ai neprihănirii”.

Va vesti slobozenia robilor
Ce-au păzit, ca avere, Cuvântul,
S-or întoarce la casele lor,
Primind, moștenire, pământul!

Celor ce-au pierdut propășirea
În luptele grele, spirituale:
Prinșilor de război-izbăvirea
Le-o aduce anul de-ndurare.

Orbilor, o limpede vedere,
Șchiopilor-un mers de căprioară,
Le va da Isus tămăduire,
Celor nevindecați prima oară.

Cei ce n-au deschis să Îl primească,
Inamicii erei îndurării,
Vor primi judecata cerească:
Ploi de foc în „ziua  răzbunării”.

Amin!

Autor: Marinau Daniela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *