Aproape mort*

Călătorind spre Ierihon
Pe drumul care cobora,
Dinspre Ierusalim un om
Pedestru lin călătorea.

Tâlharii l-au înconjurat
Și l-au bătut, l-au dezbrăcat
În drum în praf l-au aruncat
Aproape mort ei l-au lăsat.

Dar un Samaritean milos
Din întâmplare cum trecea
Văzând zăcând un om pe jos,
Se aplecă asupra sa.

Când îl văzu aproape mort
Și totuși încă mai sufla
L-a dus la un hangiu în cort
Și l-a lăsat în grija sa.

DoiBANI de aur a plătit
Hangiului și-a zis așa:
Mai mult de vei fi cheltuit
La-ntoarcerea Mea îți voi da!…

Așa ai fost și tu și eu:
Păcatele – tâlharii răi –
Și viața fără Dumnezeu
Au fost călăii mei și-ai tăi…

Aproape morți, dar încă vii
Bătuți de vicii și păcat,
El ne-a primit ca niște fii
El, Dumnezeu, ne-a ridicat!…

Suntem în han în casa Sa
În adunarea cea cu  frați
El va veni și ne va lua
Suntem ai Lui, suntem salvați!

Doi bani de aur a plătit
Căci două mâini avu ISUS
În cuie prins și țintuit
Și ridicat pe-o cruce sus…

Și, dacă mai păcătuim,
El a promis că va plăti,
Dar de păcat să ne ferim
Căci în curând El va veni…

Promitem să Îl așteptăm
Și să veghem în orice zi!
Căci vrem ca să ne bucurăm
În ziua când El va veni.

Amin

Autor: George Petre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *