Balaam și măgărița

În istoria scripturii,cartea Numeri ne arată
De popoarele păgâne care au trăit odată.
Și Israel câteodată în războaie-a fost bătut,
Alteori era mai tare și in lupte ne-ntrecut.

Când vitejii lui Israel se-avântau în bătălie
Nu se-ncumeta niciunul în războaie piept să-i ție.
Fiindcă Dumnezeu Cel tare-i însoțea în orice vreme
Și Israel prin credință nu avea de ce se teme.

Israel trecu Iordanul ca să bată pe Moab
Cu soldați și căpetenii,toți viteji,niciunul slab.
Madianul și Moabul tremurau de frica lor
Chiar pe Balac împăratul îl cuprinse un fior.

Lui Balac fiindu-i frică să nu vină cu război
A trimis la vrăjitorul Balaam un car cu boi
Și cu slujitori cu daruri îndemnându-i ca să-l cheme
Pe Israel vrăjitorul să vină ca să-l blesteme.

Balaam primind mesajul i-a rugat să mai aștepte
Ca să-ntrebe-ntâi pe Domnul încotro să se îndrepte.
Atunci Dumnezeu răspunse vrăjitorului sucit:
Lasă oamenii să plece înapoi cum au venit!

Și Balac trimite iarăși slujitori la Balaam
El luîndu-și măgărița o struni punând-o-n ham.
Domnul i-a ieșit nainte trimițând un înger sfânt,
Cu o sabie-nfocată în cărarea lui șezând.

Vrăjitorul a bătut-o că s-a abătut din drum
Însă ea-ncăpățânată n-a vrut merge nicidecum…
A luat-o pe cărare printre viile mănoase
Însă îngerul cu spada iar din drumu-i o întoarse.

De o parte și de alta erau ziduri mari de piatră
Măgărița-nspăimântată piciorul de zid îi freacă.
Balaam era călare și durându-l a strigat
Măgărița-ngenunchiază și sub dânsul s-a culcat.

El luând atunci o bâta animalul și-a bătut
Nu-l vedea nicicum pe înger dar măgarul l-a văzut.
Domnul a deschis atuncea gura măgăriței lui,
Măgărița-nspăimântată zise proorocului:

Pentru ce mă bați cu bâta,spune ce rău am făcut?
Nu te-am purtat eu călare și te-am dus pe unde-ai vrut?
Ce-ai făcut?!! zise proorocul,nu vezi că-ți bați joc de mine?
Să primesc așa ocară de la un măgar ca tine?

Îngerul atunci cu spada a vorbit lui Balaam
Ce-și bătuse magarița și-o strunea smâcind de ham:
Nu-ți mai bate măgărița ce de moarte te-a scăpat
Căci de nu te-oprea din drumu-ți eu pe loc te-aș fi tăiat!

Acum du-te înainte dar să faci ce îți spun eu,
Să nu faci mai mult de-atâta,doar ce-ți spune Dumnezeu!
Să nu blestemi pe Israel fiindcă e un popor sfânt
L-am ales dintre popoare singurul pe-ntreg pământ!

Și luându-și măgărița proorocul a plecat,
Mâniat pe animalul ce pe drum l-a supărat…
Ajungând la împăratul,vrăjitoru-a zis așa:
Pe Israel niciodată n-o să pot a-l blestema!

Căci e un popor pe care Dumnezeu l-a ridicat,
Este ca un leu în luptă și e binecuvântat!
Blestemul nu se lipește de ei și copii lor,
Fiindcă Dumnezeu,El Însuși le vine în ajutor…

N-o să pot rosti blestemul cum aveam în gândul meu,
Nici pe aurul din lume, nu mă lasă Dumnezeu!
Iar Balac luând armata se întoarse rușinat
Și de-atuncea cu Israel niciodat* n-a mai luptat.
…………………………………………………………………….

Frații mei să nu ne temem câtă vreme-avem credință
Cu ISUS cu Salvatorul noi avea-vom biruința!
Pot să spună vrăjitorii lucruri rele și blesteme,
Pe noi ne păzește Domnul,nu avem de ce ne teme!

Mulți în vremurile noastre ne vorbesc pe noi de rău
Însă noi avem nadejdea căci cu noi e Dumnezeu!
Dacă ne blesteamă lumea, blestemul nu ne atinge
Fiindca Domnul stinge focul,ura lumii o va stinge!

Noi suntem chemați de Domnul pentru binecuvantare
Dumnezeu e mântuirea,harul Lui e-așa de mare!…
Ne vorbește prin Scriptură și prin tot ce ne-nconjoară
Uneori el ne vorbește chiar prin oamenii de-afară.

Printr-o necuvântătoare poate Domnul să vorbească
Când un credincios se-abate de la calea-mpărătească.
Când un credincios se duce pe-ale lumii căi străine
Domnul poate să-l întoarcă iar pe căile -I divine!

Nu te-amesteca cu lumea ce blesteamă și înjură,
Ci tu binecuvintează cu cuvinte din scriptură!
Să se vadă pocăința și-n purtare și-n vorbire,
Să lăsăm blestemul lumii cu otrava de-nvrăjbire.

Dumnezeu să ne ajute s-avem binecuvântare
Toți câți suntem împreună,toți de-aici din adunare!
Căci oricine face bine,în Cuvânt scriptura scrie
Cine binecuvintează, binecuvântat să fie!

Amin

Autor: George Petre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *