Binecuvântare

Doamne bun Îți mulțumim
Pentru-acest dar minunat
Și a ți-L închina dorim
Pentru-a fi binecuvântat.

Noi Ți-aducem copilașii
Pe care Tu ni i-ai dat
Să le binecuvânți pașii
Să Te urmeze neîncetat.

Știm că numai Tu Stăpâne
Le poți lumina cărarea
Căci doar de la Tine vine
Viața și binecuvântarea.

De-aceia Îți încredințăm
Această splendidă minune
Și din inimi Te rugăm
Ia-o în mâna Ta, Stăpâne.

Fața Ta să lumineze
Peste întreaga sa ființă
Și deplin să te urmeze
Toată viața prin credință.

Mâna Ta să-l (o) însoțească
Întotdeauna pe pământ,
De orice rău să îl (o)păzească
Puterea Duhului Sfânt.

Îndurarea Ta să fie
Peste el (ea) întotdeauna,
De-a Ta sfântă părtășie
Să se bucure întruna.

Doamne, înalță-Ți mereu
Peste el (ea) Numele Tău
Și pacea Ta de Dumnezeu
Pune-o în suflețelul său.

Doamne ajută-l (o) să găsească
Comorile adevărate
Și să îl (o) însuflețească
Duhul Tău Cel Sfânt în toate.

Doamne-n mâna Ta să crească
Spre slava Numelui Tău,
Dreapta Ta-l (o) călăuzească
În viața și umbletul său.

Binecuvântă-l (o) în toate
Și-ajută-l (o) să preamărescă
Poruncile-Ți minunate
Și în veci să Te slăvească.

Cu inimi încrezătoare,
Doamne Sfinte, Te slăvim
Și pentru binecuvântare
Ne închinăm și-Ți mulțumim.

Autor: Ioan Hapca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *