Binecuvântare

Domnul Oştirilor să-ţi călăuzească paşii în lume,
Cuvântul Lui Sfânt să-ţi hrănească mereu inima,
Gândul Lui să te cheme întotdeauna pe nume
şi să-ţi folosească mintea spre slava Sa.

El să facă să lumineze faţa Lui peste tine
şi să pună în tine Duhul Lui Sfânt;
din belşug Duhul Lui să-ţi dea daruri divine
şi în Lumina Lui să trăieşti pe pământ.

Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească
şi să-ţi dea un dor nestins de rugăciune;
lacrimile din rugăciuni să ţi-le primească,
şi să le transforme în perle…şi în fapte bune.

Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine,copile,
iar dacă vreodată vei crede că eşti cineva,
să-ţi preschimbe mândria în gânduri umile
şi să-Şi pună pacea în inima ta.

Tatăl din ceruri să te aibă în pază mereu,
Lumina Lui să te-nsoţească până la moarte,
iar dincolo de ea, Isus Hristos Dumnezeu,
să-ţi fie Stăpân, şi prieten…şi frate.

Autor: Stelian David

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *