Binecuvântarea credinţei

Se scurg vremurile ca apa şi se duc anii
Şi ni se par că au trecut aşa ca şi un vis
Sântem acei ce ne aşteaptă veşnicia
Căci pentru o vreme timpul aicea ne-a închis.

Aici pe acest pământ ca să trăim frumos
Să ne bucurăm căci fii de Dumnezeu sântem
Căci îl iubim pe Mântuitorul nostru Isus Hristos
Care ne ajută în credinţă în ceea ce noi nu putem.

Acuşi  ajungem iar cu toţii în veşnicie
Scăpăm de lipsuri , greutăţi şi neputinţi
Acolo nu mai este moarte şi nici sărăcie
Şi nici neâmplinire în sentimente şi dorinţi.

Acolo Fiul Domneşte ca Domn Slăvit şi Împărat
Acolo voi primi trup ţesut din iubiri nemuritoare
Trup ceresc cei în lumină pură strălucită prelucrat
Aceasta este a credinţei sfântă binecuvântare.

Autor: Constantin Sferciuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *