Binecuvântarea lui Noe

Dumnezeu a binecuvântat pe Noe şi pe fiii săi prin cuvântul:
– Creşteţi acum, le-a zis El, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul!
S-apuce groaza şi frica de voi pe pământ, pe oricare dobitoc
Şi pe oricare pasăre a cerului, pe tot ce se mişcă, în orce loc!

Pe tot ce se mişcă pe pământul reînnoit şi pe toţi peştii mării,
Vi le-am dat în mâinile voastre, ca adaos, la dreptul mâncării!
Tot ce se mişcă şi are viaţă să vă slujească de hrană de-acum,
Toate acestea vi le dau ca şi iarba verde pe al existenţei drum.

Numai carne cu viaţa ei, adică sângele ei, voi să nu mâncaţi!
Căci voi cere înapoi sângele vieţilor voastre pe care să-l daţi,
Şi voi cere înapoi viaţa omului sacrificat… din mâna omului,
Din mâna oricărui om, care astfel, prin sânge este fratele lui.

Dacă varsă cineva sângele omului şi sângele lui să fie vărsat,
Căci Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Lui, preaînălţat;
Iar voi creşteţi pe pământ în lung şi-n latul lui şi înmulţiţi-vă,
La răsărit, la apus, spre miazăzi şi miazănoapte răspândiţi-vă!

Autor: Flavius Laurian Duverna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *