Binecuvântarea Omului

Şi Dumnezeu a zis: – Să facem om după chipul Nostru,
După asemănarea Noastră, după planu-aflat la păstru;
El să stăpânească peste peştii mării, peste tot pământul,
Peste târâtoarele care se mişcă. Şi aşa a fost Cuvântul.

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, desăvârşit,
L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, aidoma împlinit.
Ca o lume de ambe sexe, i-a facut parte bărbătească,
Şi ca o minune în creaţie, i-a făcut şi parte femeiască.

Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, şi Dumnezeu le-a zis:
– Creşteţi, înmulţiţi-vă, şi umpleţi pământul, ca prin vis.
Şi guvernaţi peste peştii mării, peste păsările cerului
Şi peste orice vieţuitoare ce mişcă pe faţa pământului.

El a zis: – Iată, v-am dat orice iarbă, care face sămânţă,
Care este pe faţa-ntregului pământ prin a Mea voinţă,
Şi orice pom care are în el rod cu sămânţă, înmulţitor,
Aceasta să fie hrana voastră, pentru-n trai îndestulător.

Şi tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului,
Tuturor vietăţilor ce se mişcă pe suprafaţa pământului,
Care are în ele o suflare de viaţă, pentru a lor săturare
Le-am dat ca hrana iarba verde să le fie spre mâncare.

Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse în opera creatoare
Şi iată că erau foarte bune, în dimensiuni şi-n înfăţişare,
Şi astfel a fost o seară, şi apoi a fost iarăşi o dimineaţă,
Şi aceasta a fost ziua a şasea,… din creaţia Lui măreaţă.

Autor: Flavius Laurian Duverna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *