Ca şi Petru

O! Ca Petru de-altădată
Mulți își leapădă credința,
Cu rușine ei arată
Lumii noastre pocăința

Și sunt mulți ce-n rugăciune
Își declară vitejia
Dar se sting ca un tăciune
Când se-arată vijelia…

Când îi vezi în adunare
Zelul fals ce și-l arată
Rostind tare rugăciunea
Să-i audă lumea toată,

Mai să crezi că și la moarte
Ei vor merge prin credință
Și doresc să aibă parte
De ISUS prin pocăință.

Dar când vine încercarea
Și când intră lupu-n turmă,
Iau în brațe lepădarea
Fug ca Petru fără urmă!…

Când prigoana se-ntețește
Ei scot sabia din teacă
Arătându-și vitejește
Ce-s în stare ca să facă!

Dacă n-ar cânta cocoșul
Duhul Sfânt să-i mai trezească,
Ei ar strânge-n mâini paloșul
Gata-gata să lovească…

Domnul nu are nevoie
Ca să-L aperi tu prin spadă
Lasă lucrurile-n voie,
El vrea faptele să-ți vadă!

Vrea prin mărturie sfântă
Dacă cineva te-ntreabă
Tu fii tare și cuvântă
Pocăință-n lumea-ntreagă!…

Să fii torța care arde
Luminând în orice vreme
Luptătorul ce nu cade
Un creștin ce nu se teme!

Tu vestește învierea
Domnului ISUS din morți
Care-a smuls morții puterea
Și e viu în veci de veci!

Doamne, fă să fim statornici
Nu lepădători de Tine,
Nu fricoși și îndoielnici
Pentru vremea care vine!

Ca în ziua cea măreață,
Fiindcă-i gata ca să vie,
Noi să Te privim în față
Să-Ţi slujim și-n veșnicie!

Să nu dovedim rușine
Când mărturisim credința
Noi să Te-arătăm pe Tine
Să ne ținem pocăința!

Amin

Autor: George Petre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *