Câte Ţi-aş mai spune Tată!

Doamne, dacă dorul meu
Ar ajunge-n cerul sfânt
Câte Ţi-ar mai spune Tată
Din umblarea pe pământ!
Ţi-ar vorbi despre iubirea
Ce-i mai rece ca oricând,
Despre ura ce pătrunde
Şi în inimă şi-n gând…
Ţi-ar mai spune despre viaţa
Ce-i mai grea ca altădată
Despre spinii de pe calea
Ce ne duce-n ceruri Tată…

Doamne, dacă dorul meu
Ar ajunge pân’ laTine
Aş primi puteri prin Duhul
Şi-aş face ce se cuvine…
Aş porni în lumea largă
Proclamând al Tău Cuvânt
Şi mi-ar fi inima rugă
Şi mi-ar fi sufletul cânt…
Astăzi, pe cărări celeste
Lăsând lutul ce mă ţine
Dorul meu în zbor porneşte
Să ajungă pân’ la Tine!!!

 

Autor: Maria Luca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *