Copii, fiţi binecuvântaţi

Ne-astâmpăraţi, naivi, dar plini de viaţă, Cu inimi sincere, voioşi, zglobii, Cu drag vă spunem azi, de dimineaţă, Fiţi binecuvântaţi, copii! E ziua voastră azi, e sărbătoare, Dar poate fi în fiecare zi Şi veţi avea belşug de îndurare, Dacă sunteţi ai Domnului Copii. Copii, alegeţi sfatul înţelept, Având în inimi sfinte năzuinţi, Conform Scripturii şi azi este drept Să ascultaţi în Domnul, de părinţi. Vă-ndemn să creşteţi în iubire, Cuvântul Sfânt să fie al vostru grai, Crescând s-ajungeţi şi la mântuire Şi cu părinţii să intraţi în Rai. Un Dar curat, un Dar de nouă viaţă, Aşa sunt toţi copiii la părinţi. E grea Lucrarea, dar este măreaţă Şi e un Har să creşti copii cuminţi. Isus Cristos vrea să le facă bine, Ne spune, întărind al nostru crez: “Lăsaţi copiii să vină la Mine, Aduceţi-i, să-i binecuvintez.”   Autor: Nelu Rosca

Citeste mai mult

Binecuvântarea lui Moise

Domnul a venit din Sinai, şi a răsărit peste ei din Seir A strălucit din muntele Paran, şi a ieşit din mijlocul… Zecilor de mii de sfinţi, având în dreapta lui focul legii. Da, El iubeşte popoarele; sfinţii lângă Tine-şi au locul! Ei au stătut la picioarele Tale, au primit cuvintele Tale! Moise ne-a dat legea, adunării lui Iacov ca moştenire. El era împărat în Israel, şi la el se adunau căpeteniile Poporului. Şi seminţiile lui Israel, prosperau în mărire. Trăiască Ruben, şi să nu moară ! Şi bărbaţii lui să fie La număr mulţi! Doamne, şi glasul lui Iuda, ascultă! Şi adu-l la poporul lui ; puternice să-i fie mâinile sale! Să îi fii ajutor împotriva vrăjmaşilor, cu putere multă! Tumim şi Urim, au fost încredinţaţi bărbatului sfânt Pe care l-ai ispitit la Masa, care Te-ai certat la Meriba; Levi a zis despre tatăl, despre mama sa: nu i-am văzut! Şi despre fraţii lui: Nu vă cunosc! A glăsuit cu limba! Căci păzesc cuvantul Tău sfânt, şi ţin legământul Tău, El învaţă pe Iacov poruncile Tale, şi pe Israel legea Ta; Ei pun tămâie sub nările Tale, şi ardere pe altarul Tău. Binecuvintează tăria lui, Doamne! Priveşte lucrarea sa! Prin lucrarea mâinilor lui, de copii n-a vrut să mai ştie. Frânge şalele protivnicilor lui, care-l urăsc şi-i ţin cale! Toţi cei ce vor să-l învingă, să nu poată să-l biruiască Să cadă în bătălie, şi vrăjmaşii lui să nu se mai scoale! Beniamin, tânărul vlăstar, este prea iubitul Domnului. El va locui la adăpost, lângă Domnul, sub cortul său, Domnul îl va ocroti totdeauna, cu-a Lui binecuvântare Şi se va odihni între umerii Lui, peste-al prăpastiei hău. Ţara lui Iosif va primi dela Domnul, belşugu-ndurării Ca semn de binecuvântare, va primi peste ogoare şi vii Cel mai bun dar al cerului, roua, în revărsatul zorilor, Cele mai bune ape care sunt, curgând în valuri argintii. Cele mai bune roade ale soarelui, ce trezesc învierea, Cele mai bune roade ale fiecărei luni, din aleasa pârgă, Cele mai bune roduri din munţii cei vechi, cu bogăţii, Cele mai bune roade de pe dealurile veşnice să curgă! Cele mai bune roade ale pământului, din tot ce cuprinde Bunăvoinţa Celui ce S-a arătat în rug, peste el sa cadă! Să vină peste capul lui Iosif, peste creştetul capului lui, Pe creştetul capului domnului fraţilor lui, făr-de tăgadă….

Citeste mai mult

Binecuvântarea lui Iacov

Strângeţi-vă şi ascultaţi-mă, fii ai lui Iacov! Ascultaţi-l pe cel ce este tatăl vostru Israel! Ruben, eşti întâiul meu născut, puterea mea Şi pârga tăriei mele; tu te-ai dovedit infidel! Întâiul în vrednicie, şi întâiul şi prin putere, Năvalnic ca apele, nu vei avea întâietatea! Căci te-ai suit în patul tatălui tău, pe furiş, Mi-ai spurcat patul, încălcându-ţi libertatea. Simeon şi Levi sunt fraţi; ei au ucis oameni. Săbiile lor sunt nişte unelte de grea silnicie. Nu vreau să fie sufletul meu în sfaturile lor, Nici să se unească duhul meu cu a lor furie! În răutatea lor mare, au tăiat vinele taurilor. Blestemată să fie mânia lor, turbată astfel, Căci furia lor a fost prea cruntă, sălbatică! Îi voi împărţi în Iacov, şi îi voi risipi în Israel. Iudo, tu vei primi laudele fraţilor tăi veşnic, Mâna ta va apuca de ceafă pe vrăjmaşii tăi! Fiii tatălui tău se vor închina pân-la pământ Înaintea ta; eşti un pui de leu, între cei răi! Tu te-ai întors dela măcel, fiule, ca un leu! Iuda îşi pleacă genunchii şi se culcă liniştit, Ca o leoaică în culcuşul ei; cine îl va scula? De braţul tare-al Domnului, va fi bine păzit. Toiagul de domnie, nu s-o depărta din Iuda, Nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, Pân-va veni Şilo; de El vor asculta popoarele, Căci El va fi braţul cel puternic, al Domnului. El îşi leagă măgarul de viţă, pentru odihnire Şi de un butuc de viţă, mânzul măgăriţei lui; Îşi spală haina sa în vin şi mantaua în sânge, Sângele strugurilor, cu gustul dulce-amărui. Are ochii roşii de vin şi dinţii albi ca de lapte Zabulon, va locui în pace pe ţărmul mărilor, Şi hotarul lui se va întinde până spre Sidon, Până lângă mare, unde e limanul corăbiilor. Isahar este un măgar osos şi n-are pretenţii, Care se culcă în grajduri, dar este satisfăcut, El doarme mulţumit şi nu supără pe fraţii săi, Vede că locul unde se odihneşte este plăcut….

Citeste mai mult

Binecuvântările Domnului

Dacă vei asculta azi de glasul Domnului, Dumnezeului tău Păzind şi împlinind toate poruncile Lui pe care Eu ţi le dau, Domnul Dumnezeul tău îţi va da întâietate asupra celui rău Şi asupra tuturor neamurilor de pe pământ care nu te vreau. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine şi de care, Te vei împărtăşi, ascultând de glasul Domnului, Dumnezeu: Vei fi binecuvântat şi în cetate şi la câmp, cu multă îndurare, Peste rodul pântecelui tău, şi pămantului, şi turmelor mereu. Fătul vacilor şi oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate, Coşniţa şi postava ta, întotdeauna pline, se vor binecuvânta. Vei fi binecuvântat la venirea ta, cu binecuvântările bogate, Cu bunătăţile ce satură inima omului, vei fi şi la plecarea ta. Domnu-ţi va da mare biruinţă, asupra tuturor vrăjmaşilor tăi, Care se vor ridica împotriva ta, dorind ca să te prăpădească, Pe un drum vor ieşi înaintea ta, fiind susţinuţi de oamenii răi, Dar pe şapte drumuri vor fugi făr-ca nimeni să-i urmărească. El va face ca binecuvântarea să fie cu tine în hambarele tale, În toate lucrurile pe care vei pune mâna, vei prospera mereu, Te va binecuvânta şi pune la încercare să vezi minunile Sale, În ţara care ţi-o dă, după cum a făgăduit Domnul, Dumnezeu. Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, după cum ţi-a jurat El, Dacă poruncile Domnului Dumnezeu, cu sinceritate vei păzi Şi vei umbla pe căile Lui, cu frică şi temere, nefăcând altfel; Popoarele vor vedea că porţi Numele Domnului, în orice zi. Domnul te va copleşi cu bunătăţi, ca fiind un popor deosebit, Va-nmulţi rodul trupului tău, turmelor tale, rodul pământului, În ţara, pe care El a jurat părinţilor tăi, că ţi-o va da negreşit; Domnul va deschide comoara Lui cea bună, comoara cerului… Ca să trimită ţării tale ploaie la vreme, pentru recoltele pline, Şi ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale, până la sfârşit. Tu vei da cuÎMPRUMUT multor neamuri, având nevoie de tine, Dar tu nu vei lua cuÎMPRUMUT, şi vei fi întotdeauna îmbogăţit! Domnul te va face să fii cap nu coadă, întotdeauna vei fi sus, Niciodată nu vei fi jos, dacă vei ţine poruncile lui Dumnezeu. Iar dacă le vei păzi şi le vei împlini, fiind ascultător şi supus, La poruncile acestea, pe care ţi le dau azi, să cugeţi mereu! Poruncile pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei împlini, şi păzi, Şi nu te vei abate nici la dreapta nici la stânga, veţi fi fericiţi! Căci poruncile pe care ţi le dau astăzi, în viaţă te vor călăuzi, Ca să nu vă luaţi după alţi Dumnezei, urmând lor să le slujiţi….

Citeste mai mult

Binecuvântările profetice ale lui Balaam

Balaam şi-a rostit profeţiile, de la Domnul: Balac m-a adus din Aram ( Mesopotamia ) Împăratul Moabului, m-a chemat zicând: -Vino din munţii Răsăritului cu proorocia! -Vino şi blesteamă-mi neîntârziat pe Iacov! -Vino şi defaimă pe acest popor, pe Israel! -Cum să blestem, pe cel ce-i binecuvântat, Pe cel ce nu-l blesteamă Dumnezeu de fel? -Cum să defaim eu şi să ponegresc pe cel Ce nu-l defaimă Domnul, şi-i e binevoitor? Îl privesc pe vârful stâncilor, singur şi-ntărit Îl privesc de sus, de pe-nălţimea dealurilor: El este un popor care locuieşte de-o parte Şi nu face parte dintre neamuri. De altfel, Cine poate să numere pulberea lui Iacov, Şi să spună numărul unui sfert din Israel? O, de-aş muri de moartea celor neprihăniţi, Şi sfârşitu-mi să fie aşa, întocmai ca al lor! Scoală-te, Balac, şi ascultă aceste cuvinte, Şi ia aminte la mine, în grabă, fiul lui Ţipor! Dumnezeul lor nu este un om ca să mintă, Nu este un fiu al omului, ca să-I pară rău, Ce a spus, ce a făgăduit oare, nu va face? Şi nu va-mplini El, oare, prin cuvântul Său? Iată că am primit porunca să binecuvântez, Da, El a binecuvântat, eu nu pot întoarce! Nu vede acum nici o fărădelege în Iacov, Nu vede nici o răutate în Israel. E-n pace! Domnul, Dumnezeul lui, este zilnic cu el, El este Împăratul lui, bucuria şi veselia lui, Dumnezeu i-a scos din Egipt cu braţ tare Taria lui este pentru el ca şi tăria bivolului. Descântecul oricare, nu poate face nimic Împotriva lui Iacov, căci au legea ordinei, Nici vrăjitoria, împotriva poporului Israel, Căci lucruri mari a făcut Dumnezeu cu ei. Da, poporul acesta se ridică, ca o leoaică, Şi se scoală întocmai, ca un leu înfometat, Nu se culcă până ce nu şi-a mâncat prada, Şi nu a băut sângele celor ucişi, din vânat….

Citeste mai mult

Binecuvântările lui Isaac

Isaac îmbătrânise, şi ochii-i slăbiseră, aşa că nu mai vedea Atunci a chemat pe Esau, fiul său cel mai mare, şi i-a zis: -,, Fiule!” ,,Iată-mă!” a răspuns el. Isaac i-a zis părinteşte: -,, Iată am îmbătrânit, şi nu ştiu ziua morţii cum mi-e scris. Acum dar te rog, ia-ţi armele, tolba şi săgeţile, şi porneşte, Du-te la câmp şi adu-mi vânat şi fă-mi o mâncare gustoasă, Cum îmi place mie, şi adu-mi ca să mănânc în pace şi liniştit, Şi să te binecuvânteze sufletul meu pentru o trainică casă. Rebeca a ascultat pe furiş, ce spunea Isaac fiului său Esau, Şi Esau s-a dus la câmp, ca să prindă vânatul şi să-l aducă. Şi Rebeca a zis fiului său Iacov: ,,Iată am auzit pe tatăl tău, Vorbind astfel fratelui tău Esau”, şi-ndemnându-l laMUNCĂ. ,, Adu-mi vânat, şi fă-mi o mâncare gustoasă ca să mănânc Şi te voi binecuvânta înaintea Domnului, înainte de moarte”. – Acum fiule, ascultă sfatul meu! Fă repede ce-ţi poruncesc Daca vrei să te binecuvânteze, şi de zile fericite să ai parte. Du-te de adu-mi din turmă doi iezi buni, ca să gătesc din ei Pentru tatăl tău o mâncare gustoasă tocmai cum îi place lui, Tu ai s-o duci tatălui tău s-o mănânce, să te binecuvânteze Înainte de moartea lui care se apropie, după voia Domnului. Iacov a răspuns mamei sale, cu frică-n glasul său, spunând: ,, Iată, fratele meu este păros, iar eu n-am deloc păr” ca el! Poate că tatăl meu mă va pipăi, şi voi trece drept mincinos, Înaintea lui, şi în loc de binecuvântare, arătând astfel infidel… Voi face ca să vină peste mine blestemul de la Dumnezeu. Mamă-sa i-a zis: Blestemul ăsta, fiule, să cadă peste mine! Ascultă numai sfatul meu, şi du-te de adu-mi-i mai repede! Iacov s-a dus de i-a luat, i-a adus mamei sale, zicând: ţine! Rebeca a făcut mâncare, tocmai cum îi plăcea tatălui său; În urmă a luat hainele cele bune ale lui Esau, fiul cel mare Şi le-a pus pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr, care-o ascultase. I-a-nvelit cu pieile de iezi mâinile şi gâtul pentru cercetare. Rebeca a dat în mâna fiului său Iacov mâncarea gustoasă Şi pâinea ce pregătise, şi el a venit la tatăl său în aşteptare, Şi a zis: ,,Tată!”,,Iată-mă!” a zis Isaac. ,,Cine eşti tu, fiule?” Iacov a răspuns tatălui: – ,, Eu sunt Esau, fiul tău cel mare. Am făcut ce mi-ai spus. Scoală, rogu-te, şezi de mănâncă Din vânatul meu, ca azi să mă binecuvânteze sufletul tău!” Isaac l-a întrebat:  ,, Cum, l-ai şi găsit fiule?” El a răspuns: Domnul Dumnezeu mi l-a scos înainte”, pe-o râpă de hău….

Citeste mai mult

In brate strangi

În brațe strângi sfios, un îngeraș de copilaș. Darul Dumnezeiesc, ce cu drag tu l-ai primit. Cuprins de iubire, ai adus copilul gingaș, Să ceri binecuvântarea… Domnului Slăvit. Să fie de aripile Lui ocrotit, sub razele iubirii, Binecuvântat cu sănătate şi înţelepciune. Să semene în jurul lui roadele neprihănirii, Cunoscând din plin puterea rugăciunii. Minunea asta mică, fragedă făptură divină, Plăpândă acum, în siguranță s-o şti, tu dorești. Ferită de orice umbră… de-al păcatului… vină, Păzită ne-ncetat… să fie… de oștile îngerești. Copilașul c-un surâs gingaș priveşte la tine. Şi-al inimii tale coardă, cu dragoste atinge. Ca niște petale pure… din armonii divine, A rugăciunii lacrimă de fericire se prelinge. În brațe strângi sfios… minunea de copil, Ce îţi aduce cerul cu mult mai aproape. În rugăciune te pleci smerit… ceri umil, Binecuvântarea Domnului şi-ndurările toate. Amin! Autor: Dan Viorica

Citeste mai mult

BINECUVANTAREA COPIILOR

Binecuvântează-i, Doamne pe aceşti copii micuţi, În credinţă cu răbdare pentru Tine-a fi crescuţi. Nu-i lăsa, iubite Tată, să se zbată în necaz, Iar de-or fi să curgă lacrimi, Tu le şterge pe obraz. La părinţi dă-nţelepciune, ca să-i crească pentru Tine, Iar ispita să nu-i frângă când de-atâtea ori revine. Să le-mparţi tot necesarul, pentru-a creşte sănătoşi Şi aşa pe calea vieţii, ei să-Ţi fie credincioşi. Peste scumpii lor părinţi dă-le har de-nvăţătură, Alfabetul vieţii sfinte să-l sustragă din Scriptură. Ea să fie pentru ei, Cartea lor de căpătâi Pân-or fi să-mbobocească pentru dragostea dintâi. Ei sunt mici, Doamne Isuse, inocenţi acum plăpânzi, Dar noi vrem ca Tu să-i creşti, pentru cer având izbânzi. Şi de nu-i vei creşte (poate), în cultură şi ştiinţă, Tu le dă vigoare multă, ca să crească în credinţă Făr-a pune-n ei putere sănătate ca să crească, N-or putea nicicum să urce către Patria cerească. Îi lăsăm pe braţul Tău, fiind demn şi e şi tare Binecuvântează-i, Doamne, după buna Ta-ndurare….

Citeste mai mult

Făgăduit de Dumnezeu.

Încet pe cer răsare luna ce plouă raze de argint şi constelaţii câte una presoară cerul rând pe rând. Sub revărsarea argintie ce-o conturează-un palmier, îngenunchiat în colb de glie stă un bătrân prinvind spre cer. De sus, din înălţimea mare, de unde vremea-şi i-a hotar, pe unde vântul stă-n cămare, iar ploaia-i strânsă-n stăvilar, De unde cerul se desface umplut de harul Celui Viu, coboară un cuvânt de pace: -La anul vei avea un fiu! A coborât făgăduinţa pentru Avraam, primul evreu, neprihănită-a fost credinţa ce-a socotit-o Dumnezeu. Şi-apoi, la vremea hotărâtă, sub raza ce lucea mereu, veni un prunc pe-o sfântă-aripă FĂGĂDUIT DE DUMNEZEU! *   *   * Făgăduit? Ţi-o amintire ne duce viacuri multe-n zbor, şi vezi un preot, ce-n slujire tot mijlocea pentru popor. Şi vezi cum poala cea cerească se strânge sul, să iasă blând un chip cu faţă îngerească, ce ţine drumul spre pământ. Şi-n umbra care-o ţes într-una pereţii templului slăvit, părea că soarele şi luna prin solul sfânt au coborât. Şi chiar de Zaharia-n sine se sperie la graiul viu, el totuşi auzise bine:…

Citeste mai mult

Mama mea draga

E atata bucurie si e ca un rai de sus, Cand cu mama impreuna te cobori tu la Isus. Eu o vad in prag  pe mama, ma asteapta bucuroasa, Sa ma-ntorc sa fiu aproape, sa ma vada sanatoasa. Parca o vad neobosita,cum  se duce si lucreaza, Si in inima sarmana, Dumnezeu o cerceteaza. E atat de fericita, cand ma vede-n jurul sau. E o insula pe ape, ce  sta  tare cand e greu. Parca o vad trecandu-i ani, suferind pentru Cristos, Facand faptele in care, va pleca  de aici de jos. Iar in clipele-ncercarii, care multe au  venit, A ramas  increzatoare, in Isus cel rastignit. De aceia am  nadejde ca o data va vedea, La intilnirea minunata cu ISUS IN SLAVA SA. Eu te rog cinsteste-ti mama, o ajuta bucuros, O iubeste si te roaga Domnului  Isus Cristos. Caci ca mama nici o data, n-ai sa mai gasesti tu una, Fericirea sufleteasca vei primi pe totdeauna. E atata bucurie si-i atata de  frumos, Ca sa iti iubesti maicuta si sa ii fi de folos. Si sa sti  amice draga ca o mama ai mereu, Astazi inca te asteapta, ca  sa vii la Dumnezeu. Amin Autor: Rad Maria

Citeste mai mult