Anul Nou

Din cireşul veşniciei S-a mai scuturat o floare După ce-a visat sub lună După ce-a surâs sub soare. Şi-n clipita-n care floarea A căzut pierind în vânt, Câte visuri neîmplinite, Câte doruri nu s-au frânt! Dar în locul celei duse, Altă floare vine acum, Sufletul să ni-l îmbete Cu nemaigustat parfum. Şi cum primăvara codrul Muguri mi-i desface-n rouă, Floarea nouă ne aduce Muguri de nădejde nouă.. Îmbrăcaţi al vostru suflet În veşmânt de sărbătoare Şi primiţi cu imn de slavă Noua veşniciei floare. Iar dacă-ntre voi iubirea Va cânta fără să plângă, Niciun vis n-o fi himeră, Niciun dor n-o să se frângă. Autor: Vasile Militaru

Citeste mai mult

Anul Nou

Am mai trecut o cotitură şi-am mai legat în vremi un nod, Am mai închis ‘napoi o poartă şi-am mai trecut peste un pod. Iar Timpul, scotocind desaga, o nouă haină iar îşi scoate. Un an s-a dus şi altul vine, şi toate-s noi şi vechi sunt toate. S-a-ntors clepsidra vremii iarăşi, stăm la un prag de vremuri noi, Dar cine ştie-n calendare dacă mai sunt şi alte foi? În sacul vremii pe golite, câte surprize ne aşteaptă? Şi nu cumva pe scara vremii, aceasta e ultima treaptă? Când Anul Vechi a dat salutul, avea o teamă la apel, Căci Anul Nou stătea în faţă, dar nu vedea ce-i după el. S-a dat onor la schimbul gărzii, dar mai solemn ca altădată, De parcă anii, pe la vamă, nu vor mai trece niciodată. Ne vin răvaşe din Scriptură, că-n vremurile de apoi, Vor fi războaie, boli şi ură, şi Anticristul printre noi; Că-n mulţi iubirea şi credinţa se vor răci în sloi de gheaţă, Iar strâmbătatea şi desfrâul vor umple legile din viaţă. Dar iar ne mai sosesc răvaşe că Dumnezeu e-Atotstăpân, Că-n mâna Lui stă Universul, şi toate doar prin El rămân. Într-o clipită hotărâtă, El va striga timpului: GATA! Şi timpul va preda ştafeta, ca să înceapă judecata! Eşti pregătit de întâlnirea cu Marele Judecător? El vrea să-ţi dea prin har iertarea, să-ţi fie azi Mântuitor. Al veşniciilor Părinte, ce-a înnoit un an pe cale, Vrea şi pe noi să ne-nnoiască, pentru ospăţul slavei Sale!   Autor: Valentin Popovici

Citeste mai mult

La cumpăna anilor

Cu şuierat prelung, scrâşnind din roţi Se-opreşte o clipă trenul vieţii-n gară, O clipă doar însă-i de-ajuns să poţi, Privind traseul, harta, să socoţi De eşti pe drumul de odinioară. În gară-i forfotă, turişti puhoi, Şi-ofertele turistice te-mbie Cu noi trasee, cu tentaţii noi, Dar tu priveşte-o clipă înapoi Şi-apoi în faţă, către veşnicie. Traseul trebuie să fie drept Căci din Cuvânt s-a folosit dreptarul, Tu dovedeşte deci a fi-nţelept, Tentaţiilor dârz să le ţii piept Căci ai bilet şi-i achitat cu harul. Drumul spre cer nu-i nicidecum uşor Căci nu e defilare-n strai de gală Şi nici nu străluceşte prin decor, Însă-l asigură pe călător De fericire-n staţia finală. E un drum drept, cum alte drumuri nu-s, Ducând spre ţintă fără ocolire, E calea sigură ce duce Sus Şi prin această Cale, ce-i Isus, Suntem îndreptăţiţi la moştenire. În gara dintre ani, priveşte, vezi Cum linii se-ntretaie, cum e cazul, Este momentul să analizezi De eşti pe calea bună, şi de crezi Că nu-i aşa, mai poţi schimba macazul. Amin Autor: Simion Felix Martian

Citeste mai mult

Bilanț spiritual

A mai trecut un an şi altul vine Pe-ale genezei tainice cărări; Timpul n-are lungime sau lăţime, Valoarea clipei e cuprinsă-n sine Şi se măsoară în realizări. La pragul dintre ani, cei prinşi de glie Îşi fac bilanţul strict material, Dar cei ce-şi strâng comori în veşnicie Şi se silesc pentru Împărăţie, Recurg la un bilanţ spiritual. Nu-i importantă noua ta maşină Ce-ai cumpărat-o-n anul încheiat, Ci cât de mult ai răspândit lumină, Cât ai iubit cu dragoste deplină, Cât ai zidit şi cât ai mângâiat. Valoarea noii case cumpărate Nu stă în ea, ci doar cât uşa ta A fost deschisă celui care bate Şi, dând dovadă de-ospitalitate, Ţi-ai mai adăugat în cer ceva. Grădina ta, ce parcă râde-n soare, Nu-i un motiv de a te lăuda, Şi n-o considera realizare Prin rodul ei, decât în cazu-n care Din acest rod n-ai încetat a da. Şi pentru că-i bilanţ, adu-ţi aminte De juruinţele ce le-ai făcut Acum un an, cu un elan fierbinte, Şi, cântărindu-le bine în minte, Vezi câte din vedere le-ai pierdut. A mai trecut un an şi altul vine, Dar ce-a trecut, e dus definitiv; Haideţi să ne silim a face bine Şi clipelor să dăm valori sublime Ca-n cer s-avem bilanţul pozitiv. Amin Autor: Simion Felix Martian

Citeste mai mult

An Nou!

An nou! Ah! Bine-ai venit, Cu ale vremii zori senine! Să fii mai bun, mai fericit Şi-n toate deplin împlinit, Şi bucurii s-aduci mulţime! Să fii de roade, încununat, Şi de sub brazdele de plug, Să-nalţe spicul, mai bogat Şi plin de boabe, îmbrăcat, Aducător de mult belşug! În dezvoltare, zi şi noapte Să crească spre recoltare, Iar holdele albe şi coapte Să ceară-n unduite şoapte Să intre-n marea secerare! Să fie snopi şi mulţi şi mari, Să sporească-n numărare, Să răsplătească pe plugari Ce sub arşiţă au stat tari, În truda grea cu sudoare! Să treacă pragul vânturării Tot grâul strâns şi selectat, Ca rod bogat al recoltării Inclus în rândulul numărării, Să-ncheie timpul aşteptat! Şi-atunci cu grijă, cântărit Să îşi ia locul, în hambare, Ce-n ceruri gata-i pregătit Prin îngeri ce-au contribuit Din timpul cel de…sigilare! Astfel, să fii un an mănos Şi să aduci multe împliniri, Ca s-aibă oamenii-un folos Spre slava lui Isus Hristos, Ce lumea ţine…sub priviri! Şi-n grija Sa, neţărmurită Pentru ai Săi copii sfinţiţi, Lucrarea Sa fiind sfârşită Să-i poarte-n mila-I infinită De-a fi salvaţi şi mântuiţi!…

Citeste mai mult

A trecut încă un an…

A trecut încă un an… Şi suntem tot mai aproape De venirea lui Isus, De răpirea noastră sus; Aşa spune Sfânta Carte! A trecut încă un an… Ce-am făcut în timpul scurs Cu daruri ce am primit, Cu resurse ce-am avut, Oare am slujit de-ajuns? A trecut încă un an… Ce contează-n veşnicie! Sufletul ni l-am hrănit, Duhul ni l-am întărit, Sau am investit în fire? A trecut încă un an… Cu cine l-am petrecut? Cu Isus şi-al Său Cuvânt, Cu poporul Lui cel sfânt, Sau păcatul ne-a plăcut? A trecut încă un an… L-am trăit ca şi creştini: Sfinţi, cu sufletul curat, Cu un cuget nepătat, Pentru oameni fiind lumini? A trecut încă un an… Şi de n-a fost pentru Domnul, Cât mai este încă har, Dă-I inima ta în dar, N-aştepta să te ia somnul! A trecut încă un an… De l-ai trăit cu Isus, Eşti plăcut Domnului, Poţi s-aştepţi venirea Lui Şi slava Celui de sus. Autor: Daniel Şandor

Citeste mai mult

Rugaciune intre ani

Aduc înaintea Ta, Doamne, a mea rugăminte, În noul an ce începe acum, Ia Te rog aminte, Că-s slabă şi am nevoie de ajutor de la Tine, Cu braţele-Ţi puternice, Te rog ţine-mă bine. Să scot afară tot ce-i rău, doar binele să-l fac în viaţă, Trezită de iubirea-ţi mare, în zori de dimineaţă. Să mă-ncarci cu putere, Te rog, în noul an, Să fac, tot ce-mi vei cere pân-la sfârşit de an. În Noul An, ce acum începe, pune-n mine lumină, Să Te vadă pe Tine-n mine, acei ce-i aştepţi să vină, Să soarbă din apa vieţii, veşnicia să le-o dăruieşti, Să vină la crucea iubirii Divine, să-i mântuieşti. Am mamă şi tată, un soţ, copii ş-un frate, Şi-n cumpăna dintre ani, Ţi-i aduc înainte, Ajută-ne, să putem intra cu toţi la Tine-n cetate. Îndură-Te, Te rog ai milă, Scump Părinte. În fiecare rugăciune, Ţi-I aduc înainte necontenit, Nu mai am răbdare, putere şi simt c-am obosit. Timpul aleargă fără oprire, iar eu îmbătrânesc… Şi-n trup bolile vin tot mai des şi mă tot lovesc. Ştiu că la cruce şi bolile mele le-ai purtat Te-au apăsat greu, la fel ca şi al meu păcat, Iartă-mă Doamne. Minunata-Ţi iubire, Prin Har mi-a dat pentru vecie, mântuire. Îndrăznesc, să vin la Tine cu noi şi noi rugăminţi, Să-Ţi tot cer, tot mai multe, cu lacrimi fierbinţi. Te rog dă-mi înţelepciune şi o inimă curată, O puternică voinţă, să fac voia Ta de-ndată. Te rog nu mă lăsa, s-ajung nevrednică de Tine, În noul an ce-ncepe acum, Tu fă din mine, Un mădular vrednic, cu care să poţi, să lucrezi. Rodul muncii sufletului Tău, în mine să-l vezi. Vreau să fiu lumină, sare şi o bună mărturie, Să fie cât mai mulţi, cei care, la Tine au să vie. Doresc purtarea mea, să fie puternică lumină, Ca la chemarea Ta, cât mai mulţi, să vină. Ştiu că nu depinde de om soarta omului, Nici îndreptarea paşilor nu stă-n puterea lui. Tu însă nu respingi pe nimeni, care Te caută. Şi primeşti cu bucurie, pe cel ce Te ascultă….

Citeste mai mult

An Nou

Cuvântul din Scriptură s-a împlinit, Zdrobit ai fost Isus, prin suferinţă, Pentru omenire Tu viaţa Ţi-ai jertfit Şi-ai pus în noi o veşnică credinţă. Şi iată că, o sămânţă de urmaşi Propăşeşte şi azi în mâinile Tale. Te rog în noul an, să nu laşi Cei dragi ai mei din braţele Tale. Sub aripile Tale cuprinde-ne Isus Şi mântuieşte-i pe cei nemântuiţi. Revarsă binecuvântările Tale de sus C-am fost de Tine şi suntem iubiţi! Noi rătăceam cu toţii, ca nişte oi, Şi ne vedeam de drumurile noastre, Ca să ridici nelegiurirea de pe noi Ai coborât din zările albastre. Şi-ai luat asupra Ta păcatul greu, Tu Cel făr-de păcat, Fiu de Dumnezeu, Te-ai lăsat pus în rând cu nelegiuiţii, Să faci din păcătoşi curaţi ca sfinţii. Şi-ai pus mulţi oameni păcătoşi, Într-o stare după voia Ta cea sfântă. Şi astăzi mulţi sunt cei ce-s bucuroşi, Spre Slava Ta, Osanale, Laude îţi cântă. Doamne, o pricină de bucurie Te rog să fi şi pentru familia mea. Şi ajută-mă să fiu, o bună mărturie, Prin ce-ai făcut Isus în viaţa mea. Prin rănile Tale, am fost tămăduită, Străpuns ai fost pentru al meu păcat. Îţi mulţumesc că sunt azi mântuită, Şi-n sângele Tău Sfânt, m-ai spălat. În noul an Te rog să faci din mine, Un mădular cu care să poţi ca să lucrezi. Să poţi să Te oglindeşti în mine, Rodul muncii sufletului Tău să-l vezi. Zilele mele toate, sunt Doamne-n mâna Ta, Îmi încredinţez viaţa, fă tot ce vrei cu ea. Stau Doamne în picioare, doar prin voia Ta, Fă cu mine, Doamne, tot ce vei vrea….

Citeste mai mult

Urari de An Nou

Să vă dea Domnul binecuvântările Sale, Să vă cuprindă în braţe şi să poarte pe Cale, S-ajungeţi în Cetatea de sus, de El pregătită, Să nu vă ajungă din urmă, nici o ispită. Să se reverse blândeţea cu roade bogate, Dintr-o inimă pură, plină de bunătate. Noian de pace să vă fie inima neprihănită, Să inunde iubirea viaţa, în smerenie trăită. Să sorbiţi cu nesaţ din Cuvânt Izvorul iubirii, Să sece canalul ce hrăneşte lăstarele firii, Ca să se usuce lăstarii trufaşi ai mândriei, Să putem trece poarta strâmtă a veşniciei. Să vă umple Domnul cu Duhul Său Sfânt, Mila să rodească altruismul  pe pământ, Să fiţi darnici, cu inimă bună, fără zgârcenie, În bunătatea ce respinge orice fel de mândrie. Smerenia să vă rodească în inimă iubire, Să erupă ca un  vulcan în neprihănire. Blândeţea în smerenie să vă-mpodobească, Cu nestematele milei şi iubirea dumnezeiască. Amin!   Autor: Dan Viorica

Citeste mai mult