Cincizecime

…Obârşii din iubire,
Din cupa de nectar,
Din sfânta strălucire,
Din dragoste şi har;

Din Cina cea de taină,
Din Sfântul Dumnezeu,
Cincizecime, sare sfântă,
Dulceaţă … Dumnezeu!

Cincizecime, Apa Vie,
De viaţă dătătoare;
Cincizecime, cu credinţă,
Ţie-Ţi suntem datori.

Autor: Sanda Tulics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *