Cincizecime, zi a cercetării

Incontestabilă dovadă,  primit-am noi la Cincizecime,
La dreapta Tatălui,  în slavă, cu Dumnezeu, stă azi Isus,
Din Loc Preasfânt, ca Mare Preot, revarsă har peste mulţime,
Şi râuri ce binecuvântă pe cel ce-n slujba Lui s-a pus.

Atotprezent, Atotputernic, un Dumnezeu în Trinitate,
Atoateştiutor El este şi mângâie prin Duhul Sfânt,
Din trupuri amorţite astăzi, El inimi împietrite scoate,
Şi pune-n loc inimi de carne şi-n cugete, nou legământ.

Pe toţi acei ce-au gustat harul, El i-a făcut poporul Său,
Născuţi din apă şi din Duh, o seminţie preoţească,
În clipa cercetării sfinte,  să se-ancoreze-n Dumnezeu,
Poruncile ca să urmeze şi legile să împlinească.

Când Evanghelia mântuirii am auzit şi am crezut,
Am fost pecetluiţi cu Duhul, ce-a fost cândva făgăduit,
Răscumpăraţi suntem de-apururi şi transformaţi… Din nevăzut,
Ne-arăţi încă o dată Doamne, că din iubire Te-ai jertfit.

Incontestabilă dovadă primit-am noi la Cincizecime,
În limbi de foc coboară Duhul şi se petrec de-atunci minuni,
E ziua cercetării-n care,  Te-ai aplecat Isus spre mine,
Şi în iubirea-Ţi fără margini, m-ai ridicat peste genuni.

Autor: Luci Boltasu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *