Cincizecimea

În ziua cincizecimii a fost trimis Mângăietorul Cel Ceresc
Şi nu în templul cel de pietre ci în templu cel trupesc
El I-a umplut pe ucenici căci dragostea Lui Dumnezeu sa revărsat
Căci jertfa Domnului Isus pe cruce a şters orişice păcat.

Toţi s-au umplut de Duhul Sfânt vorbind în limbi străine
Căci Duhul Sfânt Sa pogorât  să-l  simtă orişicine
Să-l vadă-n limbi dumnezeieşti arzând precum e focul
Căci au venit vremuri de har ce s-or întinde în tot locul.

Să ştim că dragostea-i ca focul şi apele mari nu o pot stinge
E Duhul Sfânt care lucreaza şi poate pe orcine a convinge
El poartă adevărul sfânt şi inimi multe prin El sânt străpunse
Ca să pătrundă libertatea acolo unde nu ajunse.

Şi fără Duh nu e viaţă căci ea din Duh ne izvorăşte
Şi asta ne arată iar că Dumnezeu mult ne iubeşte
El ne-a lăsat să avem prin Duh libertatea cea interioară
Ca să cunoaştem că Duhul Sfănt este cea mai de preţ comoară.

Duhul Sfânt ne aduce daruri nu că avem merite din plin
Ci prin jertfa de pe cruce El vrea ca să le deţin
Mulţumim de tot ce Domnul ne-a trimis pe acest pământ
Mulţumim pentru comoara ce-o găsim în Duhul Sfânt

Autor: Constantin Sferciuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *