Copil-poem acrostih

Copilul  e model de: curaj,
Curăție, credință necoruptă,
Cutezanță a primilor pași,
Curioși, spre lumea neștiută.

Om devenind, în formare,
Onest, căci spune ce gândește,
Onoarea-i e-a lui candoare:
Orgoliul nu-l stăpânește!

Poveștile-s lumea prunciei:
Păpușile-au roluri de zâne,
Paradisul copilăriei
Persistă-n memorii bătrâne.

Ispite l-atrag timpuriu:
Inima de copil e ca marea,
Iubirea îi e leagănul viu…
Ideal îi e ascultarea.

Lăudând pe copil, Isus cheamă
La încredere, pe toți ai Lui,
La-nvățare umilă ne-ndeamnă,
La năvală-n Regatul Cerului!

Autor: Marinau Daniela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *