Credinţă-botez-mântuire

Când ai venit din lumile Celeste
Isuse, fiu  al Dumnezeului slăvit
Adus-ai pentru lume minunata veste
Că s-a-ntrupat în lut, acel ce-i Infinit

Ai coborât smerit la Iordan  în vale
Ca să-mplineşti un act divin măreţ
Că prin botez deschis-ai omenirii cale
Spre mântuire! Dar de mare preţ!

În apă, la Iordan, ţi s-a certificat lucrarea
Când Duhu-n chip de porumbel s-a arătat
„Acesta-i Fiul în care-mi găsesc plăcerea”
Un glas din cer, atunci a cuvântat

Căci ceru-ntreg privit-a cu uimire
Cum Tu Isuse fiu de Dumnezeu,
Te-ai dăruit pentru întreaga omenire
Care zăcea pierdută în cel rău.

Iar tot ce fost-a scris în Sulurile Sfinte
Şi profeţit mereu de mii de ani,
Ai împlinit prin fapte şi cuvinte
Şi adus-ai mântuire pentru cei sărmani.

Ai spus atunci, să ştie întreaga omenire
Că numai cine crede şi se boteză va fi mântuit!
Iar cine nu!….Va merge în pieire!
Că aspru va fi odată osândit.

Ne închinăm azi Ţie care-ai biruit păcatul
Şi moartea şi-ai învins pe cel viclean,
Că prin credinţă şi botez Tu PreaÎnaltul!
Ai fost deschizător de drum spre Canaan.

Amin

Autor: Greta Andreica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *