Din Cuvântul Tău sfânt am învățat

Din Cuvântul Tău sfânt am învățat,

Doamne, din Cuvântul Tău sfânt am învățat,
Că Tu, Te înduri de cel drept și curat,
Cel a cărui inimă este mereu plecată,
Spre împlinirea voii Tale, bună și dreaptă.

De aceea, Te rog să ai milă de mine
Și să-mi dai putere să împlinesc ce e bine.
Pentru a putea fi plăcut înaintea Ta,
Prin tot ceea ce peste casa mea voi chema.

Aș vrea ca prezența Ta vie și lucrătoare,
Să însoțească întotdeauna a mea chemare.
Călăuzire să-mi dai în tot ceea ce fac,
Ca lui Iov, Iosia, Ezechia și Isaac.

Autor: Sabadac Viorel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *