Domnul să îți dăruiască

Domnul să îți dăruiască
O inimă ascultătoare,
Anii tăi să-i înmulțească
Și să-ți dea fără-ncetare
Har și pace sufletească,
Iar dragostea Lui cea mare
Mereu să te-nsuflețească.
Să te țină-n toate tare
Și de rău să te ferească,
Iar Puterea-I salvatoare
Tot mereu să te-nsoțească.
Dreapta Lui biruitoare
Zilnic să te ocrotească
Și slava Lui nemuritoare
În tine să strălucească.
Să nu fie vreo-ncercare
Care să te biruiască,
Nici puteri amăgitoare
Care să te-ademenească
Pe cărări înșelătoare.
Dumnezeu să-ți întărească
Pașii pe sfânta-I cărare
Și-n toate să-ți prisosească
A Lui binecuvântare.
Harul sfânt să îți sporească
Cât timp vei trăi supt soare
Și să te călăuzească
Înspre-a cerului splendoare,
Până-n Patria cerească.

Autor: Ioan Hapca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *