Duhul Sfant…

Şi azi Duhul Sfânt lucrează neprihănire,
În cuget te îndeamnă iar la pocăinţă.
Şi-n vuietul valurilor mari, stârnita fire,
În smerenie se îndreaptă spre credinţă.

Duhul Sfânt pătrunde în adâncul inimii.
Şi pofta lumii din zarea vederii dispare,
Sub splendoarea caldă şi dulce a luminii.
Păcatul fuge şi firea cea veche moare.

Duhul Sfânt ne învaţă trăirea cea sfântă,
Ne arată florile grădinii divine.
Şi inima noastră înspre cer se avântă,
Spre izvorul minunat din ape cristaline.

Când dintre spini mai răsare câte o floare.
Şi din pământul uscat ţâşneşte un izvor,
Cerul se umple de cântări de sărbătoare.
Căci păcătosul e salvat, în veşnicul dor.

Duhul Sfânt lucrează în glorie cu har,
Pregăteşte Mireasa pentru al ei Mire.
Lucrează neobosit în al iubirii jar.
Să pună în noi dumnezeiască fire.
Amin!

Autor: Dan Viorica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *