Examinare de An Nou

A trecut iarăşi un an, şi-n hrisovul de-aur s-a înscris
Un nou capitol din viaţă, ce sus în cer a fost închis,
Dar s-a-nceput o nouă filă, în care zilnic se vor scrie
În anul nou ce-a luat startul rapoartele ca mărturie.

Cu ele ne vom întâlni când va-ncepe-n cer judecata
Când cărţile vor fi deschise, ca fiecare să-şi iaPLATA,
După-nsemnările adnotate, de îngerii sfinţi raportori
Ce pentru ficare-n parte au fost puternici veghetori.

Ei au vegheat asupra noastră, şi-au încercat zi de zi
Să ne conducă paşii vieţii, spre-a nu ne mai împotrivi
Voinţei Tatălui Ceresc, de-a respecta al Său Cuvânt,
Lăsat normă a vieţii, pentru-orice om de pe pământ.

Ei stăruiesc pe lângă noi, să fim statornici în credinţă
Şi tabară în jurul nostru, gata în clipele de neputinţă,
Să ne salvaze din primejdii, ce înca noi nici nu le ştim
Dacă din inimă pe Dumnezeu, vom căuta să Îl iubim.

E bine, să ne punem idealuri, acum la început de an!
Să luptăm lupta cea bună nu lovind cu pumnu-n van,
Căci ştim că la sfârşit de drum, e pregătită o cunună
Pentru acel ce-n randuială, îşi duce paşii prin furtună.

Ne-aşteaptă-n fiecare zi, cea mai atentă examinare
A vieţii noastre ce-o trăim, fiind supusă la- ncercare,
De-a fi, sau de-a nu fi, atât de consecvenţi dreptăţii,
Care ades se poticneşte, în piaţa de obşte-a cetăţii.

Va trebui de multe ori, a sta chiar singuri la spărtură
Când mulţi din cei de lângă noi, fug razna pe arătură,
Gândind, că prea-ntinsul ogor, al Evangheliei permite
Pe orişicine care-l scurmă, de-al suporta şi al admite.

Mai mult ca nici-o dată astăzi, avem nevoie de unire,
În pregătirea ce se cere, să fim un gând şi o simţire!
Să ne examinăm grădina inimii şi cu zel să îi smulgem
Buruienile ce-o năpădesc ca ţinta toţi să o ajungem!

E timpul scurt ca să îl pierdem, prin subiecte inutile
Când vremea acestei pregătiri ne cere alte ustensile,
Ca să zidim la templul vieţii, în dragoste şi-n răbdare
Un caracter după Modelul ce S-a dat pentru salvare.

Să ne sculăm,… să luminăm, şi flacăra sfântă-a iubirii
Să strălucească-n depărtări, de unde razele- nfrăţirii,
Să strângă rândurile toate, spre-acelaşi scop înaripat,
Ajungerea în unitate pe tot pământu-n lung şi-n lat!

Autor: Flavius Laurian Duverna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *