Fetiţa din Israel

Sirienii-au năvălit
Şi-au luat şi robi, şi roabe
Naaman, oştile-a condus
Dar acum, lepra îl roade.

Fetiţa din Israel
Ce îi era servitoare,
Auzi durerea lor
Ce-i rodea zilnic, mai tare.

Ea ştia de Dumnezeu
Şi de harul de salvare
Şi chiar de proorocul său
Ce-avea har de vindecare.

Şi îi spune într-o zi
Stăpânei – din casă
Despre harurile vii
Care pot să mai dea viaţă.

Naaman, cînd auzi
Se sfătui cu-ai săi din casă
Şi la drum, cu toţi porni
Licărind, noua speranţă.

Slava Domnului a fost
Ca o barcă de salvare
Numele Lui glorios
A adus izbăvire mare.

Dar vă rog, să cîntăriţi
Cine mai purta mesajul
De fetiţa din Israel
Nu avea deplin curajul,

Să mărturisească tot
Chiar acolo-n depărtare
Despre Domnul Salvator,
Şi despre a Sa lucrare.

Dragi copii, aşa şi voi,
Preţuiţi Cuvîntul vieţii
Spuneţi celor în nevoi
De izvoarele vieţii.

Fiţi slujbaşi ai lui Isus,
Chiar din fragedă pruncie
Şi la marele apus,
Domnul scrie: “Izbăvire!”

Nu te ruşina nicicînd
Să spui despre Domnul, frate,
Vorba ta, poate curînd
Va salva chiar de la moarte.

Nu ştii când iar, un Naaman
Va fi curăţat de lepră
Drumului înspre Canaan,
Pune-i mereu o emblemă.

Nu te ruşina nicicînd
Căci eşti rob al Celui veşnic
Şi pentru tine curînd,
Se va pune-n noapte sfeşnic,

Fii ca fata din Israel,
Fii o călăuză vie,
Luptă-te să fii model,
Vei trăi o veşnicie !
AMIN

Autor: Sav Simona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *