Fetiţa din Israel

Sirienii-au năvălit
Şi-au luat şi robi, şi roabe.
Naaman oştile-a condus
Dar acum lepra îl roade…

Fetiţa din Israel
Care-i era servitoare,
Auzi durerea lor
Ce-i rodea zilnic, mai tare…

Ea ştia de Dumnezeu
Şi de harul de salvare,
Şi chiar de proorocul său
Ce-avea har de vindecare.

Şi îi spune într-o zi
Stapânei din casă
Despre harurile vii
Care pot să mai dea viaţă.

Naaman, când auzi
Se sfătui cu-ai săi din casă,
Şi la drum, el o porni,
Licărind noua speranţă…

Slava Domnului a fost
Ca o barcă de salvare!
Numele Lui glorios
A dat izbăvire mare.

Dar, vă rog să cîntăriţi:
Cine mai purta mesajul
Dacă fetiţa din Israel
Nu avea deplin curajul…

Să mărturisească tot,
Chiar acolo-n depărtare,
Despre Domnul Salvator
Şi despre a Sa lucrare?

Dragi copii, aşa şi voi:
Preţuiţi cuvîntul vieţii,
Spuneţi celor în nevoi
De izvoarele vieţii!

Fiţi slujbaşi ai lui Isus
Chiar din fragedă pruncie
Şi la marele apus,
Domnul scrie: Izbăvire!

Nu te ruşina nicicând
Să spui despre Domnul, frate!
Vorba ta poate curând
Va salva chiar de la moarte.

Nu ştii când iar, un Naaman
Va fi curăţat de lepră…
Drumului înspre Canaan
Pune-i mereu o emblemă.

Nu te ruşina nicicând
Căci eşti rob al Celui veşnic
Şi pentru tine curând,
Se va pune-n noapte, sfeşnic!

Fii ca fata din Israel!
Fii o călăuză vie!
Luptă-te să fii model!
Vei trăi o veşnicie.
AMIN

Autor: Sav Simona

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *