Flăcările bucuriei

Trimite stolul porumbeilor s-aducă,
O veste albă de pe Stâncă,
Și rugile să se întoarcă pline -n rod,
Iubite Savaot!

‘Nmulțeste aurul-polen în vrednicie,
Acelora ce-Ți împletesc cununi în cânt,
‘Nsoțesțe-i din a Sfântului Duh-bucurie,
Pe cei ce sunt cuminți, aicea pe pământ.

Cununi din har să-mparți la fiecare,
Iar jertfa să le fie albă-floare,
În închinare și cântare, coaboată-Te,
Să fie sarbătoare!

Să fie ca la Cincizecimi…
Duhul coborât în flăcări de lumini,
În semn – ceresc, ai Tăi să mijlocească,
Să cheme tot poporul la închinare
Și la sfânta masă!

Coboară ceru-n inimi-nflăcărate,
De Duhul Sfânt, iubite și iertate,
Să se închine la ospățul Sfânt,
Din scumpul Legamânt.

Și însoțiți de flacăra-Rusalii
În cânt de slavă-osanalii
Să-i porti pe brațele divine,
Să fie fericiti pe veci cu Tine!

Autor: Sanda Tulics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *