Floarea din Curcubeul Sfânt

Lujer cu nouă petale este Roada Duhului…
Prima, se vede Iubirea în culoarea sângelui.
Căci din inimă ţâşneşte şi-i în focul de pe-altar
Iar la Domnul preţuieşte numai dragostea cu jar.

A doua e Bucuria – o petală de-un roz dulce
De nu e, zilnic, udată, ea păleşte şi se duce..
Bucuraţi-vă în Domnul ! Bucuraţi-vă mereu!
Fericirea izvorăşte din sânul Lui Dumnezeu.

A treia, petală albă, este roada Pacea sfântă,
Pacea în Hristos cu Tatăl, în strai alb ne înveşmântă.
Căci în linişte şi pace e a noastră mântuire,
În încredere senină e a duhului tărie.

Îndelungata răbdare e-o petală viorie…
Umbrele din zori şi-amurgul îi dau nuanţă sidefie.
Rugăciunea lăcrimată, jertfa, postul, sunt secrete,
Petala are nuanțe pastelate și discrete.
În mai multe tonuri pare: de la zilnica răbdare,
Pân´ l-al sfinţilor martiriu şi a crucii-ncercare.

Petala de Bunătate are nuanţă vişinie
Şi-i catifelată umed, ca rodul viţei de vie.
De rămâne-n noi, mlădiţe, a Lui Isus bunătate,
Vom fi pururi, vii, în ceruri, în eterna Sa cetate.

De-un verde primăvăratec este Facerea de bine,
Copacul de lângă ape are frunzele depline.
Plin de sevă, de putere şi de viaţă ai să fii,
Când vei face fapte bune, milostenii, zi de zi.

Albastră şi neclintită, din cer, e Credincioşia,
Făgăduinţele sfinte-s pentru toată veşnicia.
În Cuvântul Sfânt ne este siguranţa şi tăria.
De-L crezi pe cuvânt pe Duhul, Martorul fără prihană,
Tatăl, drept  te va socoate, de aceea să n-ai teamă.
Toată viaţa tu clădeşte-ţi pe  Isus cel credincios
Şi respectă legământul !Vei rămâne cu Cristos!

La petala de Blândeţe, culoarea-i portocalie,
Căci e-amestec de iubire, de-nfrânare şi tărie.
Mielul înjunghiat era smerit cu inima şi blând
De renunţi şi tu la ceartă, semeni cu Isus cel Sfânt.

Galbenă, ca holda coaptă, e petala Înfrânare:
Bobul de grâu, de nu moare, nu ajunge în hambare.
De vrei să-nfrăţeşti şi roade să aduci în pocăinţă,
Mai întâi, îngroapă-ţi pofta, creştine, prin umilinţă!
Crucea de o porţi şi, zilnic, de înfrânezi a ta fire
Numai astfel, vei ajunge la a Duhului rodire.

Floare în nouă culori este-a Duhului pecete..
Şi a ei mireasmă, zilnic, frate drag, să te desfete.
În colţul nostru de lume, vremea este schimbătoare,
Doar nouă luni, nu tot anul,  ne oferă rod sau floare.
Dar când vom ajunge-n ţara unde ziua e stăpână,
Vom vedea pomul vieţii legând rod, lună de lună.
Douăsprezece luni de roade,  ce minune, ce-ncântare!
Iar frunzele verzi, de-a pururi, ne-or aduce Vindecare.

Autor: Marinau Daniela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *