Iată, anul se sfârșește!

Şi eu, ca cel mai de pe urmă
Dar făcând parte din ,,turmă”
Vin acum în graba mare
Ca să v-aduc o urare;
Iată anul se sfârşeşte
Şi ce-i vechi ne părăseşte
Cu toţii să ne primenim
Şi inima s-o curăţim;
Să ne spălăm, să fim curaţi
De Domnul binecuvântaţi!
Să ne-ntărim şi-nvrednicim
Şi-n dragoste să sporim,
La toţi să fim de ajutor
Ca şi al nost’ Mântuitor!
Să nu ne dăm îndărăt
De la tot ce este drept,
Să avem înţelepciune,
Plini de duh de rugăciune,
S-avem mâinile curate,
Spre Tronul Ceresc ‘nălţate;
Să strigăm la Dumnezeu
Tată! Când vine Anul Nou,
Să ne ţii pe toţi cu Tine
În haine de ,,in subţire”
Şi plini de neprihănire
Să-Ţi dăm slavă şi mărire!
Te rugăm acum fierbinte
La tot ce ne stă ‘nainte
Tu Doamne să ne-nsoţeşti,
Te iubim şi ne iubeşti!
Cu Tine noi dorim să fim
Şi Anul Nou să îl primim
În pace şi bucurie,
Mulţumindu-Ţi mereu Ţie
Pentru viaţă, bunătate,
Pentru că ne dai de toate;
Şi-ai însoţit orice sărman
De-a lungul, întregului an
Iar acum, bun Dumnezeu
Ne mai dai înc-un An Nou!
La poala Tronului Tău stăm
Să-Ţi mulţumim şi să-Ţi cântăm;
La Mulţi ani! ne spune Domnul
La mulţi ani! răspunde omul.
La mulţi ani! vă spun şi eu
La mulţi ani cu Dumnezeu!

Autor: Nănău Adinuţa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *