Iese puiul din găoace

Iese puiul din găoace
Călcând ţanţoş
Prin băltoace
Şi strigă în gura mare
Să audă fiecare
Că nu are de-nvăţat
De la nimenea
Din sat !

Iar cocoşul îi vorbeşte
Dojenindu-l părinteşte
Ca un tată încercat
Ce-i de vază-n
Al lui sat .

Dar găina
Parte-i ţine
Că doar nu-i un fitecine
Iarăşi puiul amintit
E din oul
De prăsit !

Şi de zor cotcodăceşte
Chiar dacă puţin greşeşte
Iar cocoşul umilit
Sincer s-a cam plictisit
Şi-o luă spre sat
Grăbit .

Însă doi cai speriaţi
La căruţă înhămaţi
O luară val-vârtej
Şi lăsară doar
Un vrej
Din copilul răsfăţat
Cel născut
Superdotat .

Iar găina-l plânge-ntruna
Purtând doliu totdeauna
Findcă puiul ei iubit
A murit nemântuit .

Autor: Cornel Jigau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *