Îmbrăcați în haine albe

În haine albe, îmbrăcați,
Stau Isus ’naintea Ta
Copiii Tăi răscumpărați,
Ce i-ai salvat din lumea rea.

În haine albe îmbrăcați,
Ales-au astăzi calea Ta,
Ce sus în slăvile cerești,
Acolo, se va termina.

Îmbrăcați acum, Isuse,
În haine albe de lumină,
Cu inimile lor, Ție, aduse
Să le umpli cu ungerea-Ți divină.

Fericiți și plini de pace,
Ei merg spre cer, cu drag, în sus,
Căci puterea-Ți încă face
Urmași vrednici de Isus.

I-ai găsit în spinii răi,
Rătăcind în văi de moarte,
Dar, Tu, i-ai făcut copiii Tăi
Și i-ai scris în Sfânta Carte.

Cele vechi, toate, s-au dus
Și izbăviți de-orice păcat,
Într-o zi, în ceruri sus
Vor fi cu Tine, Sfinte Împărat.

Mărturisind credința-n Tine,
Pornesc de azi pe-al Vieții drum,
Iar când Isus Hristos revine,
Cu toți, spre cer, o să zburăm.

Și când în cerul sfânt,
Cânta-vom Doamne, numai Ție,
Uitând c-am fost pe-acest  pământ
Ne-om bucura cu Tine-o veșnicie.

Transformați în ceruri sus,
În straie sfinte de lumină,
Ne va-mbrăca atunci, Isus,
În Țara de splendoare plină.

Dar pân-atunci urcăm pe cale,
Luptând alături de Isus
Până-n portul slavei Sale
Vom ajunge-odată sus.
Amin

Autor: Bîrjac Ovidiu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *