Începem un An Nou

Începem astăzi, un an nou
Şi cu speranţe de mai bine!
De peste zări, al lui ecou
Revine cu-ndemnuri divine,
Şi cugetări de farmec pline
Se-nscrie-n-al minţii tablou.

Să fiu aş vrea, mai aproape
În orice ceas din viaţa mea,
De vii izvoare dulci de ape
În care să-mi satisfac setea,
În drumul greu, ce pururea
Trece prin râpe şi vârtoape.

Al Domnului, veşnic Cuvânt
Să-mi fie pâinea cea divină,
Şi-n rostul vieţii pe pământ
Credinţa-n jar să o-ntreţină,
Bogată-n roade de-a fi plină
În faţă cu-n ideal preasfânt!

Spre-a cerului sfântă cetate
Cu uliţi de-aur în grandoare,
Cu porţi pline de nestemate
Sublime în veci mărgăritare,
Nu pot să merg fără cercare
Va trebui s-arunc jos toate!

Autor: Flavius Laurian Duverna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *