Într-o linişte adâncă de har

Într-o linişte adâncă de har necuprins şi sublim…
Cu gânduri curate sântem adunaţi împreună la Cină
Un dor tainic ne arde în suflet la acest serviciu divin
Vrem ca să fim mai sfinţi şi mai aproape Doamne de Tine.

Sus la cruce priveşte şi fii dar cu luare aminte…
Căci de la Golgota începe izvorul preasfânt şi curat
Fii sincer cu Domnul şi cu tine în aceste minute
Cercetează-te bine… ca să nu fii cumva vinovat.

În faţa ta e paharul şi pâinea… legământul cel nou…
De un fior eşti cuprins şi de o teamă preasfântă
El este simbolul iubirii şi dragostea lui Dumnezeu
E Sângele Sfânt şi jertfa durerii pe cruce plătită.

În mâna ta e paharul… picăturile sfinte de sânge…
Ce au curs pentru tine ca să fii de păcate spălat
În el e puterea iertării, e Trupul Sfânt ce se frânge
Ai grijă… eşti responsabil de acest sânge nevinovat.

În mâna ta e paharul şi pâinea… opreşte-te o clipă…
Priveşte la Golgota de unde curge un sânge preasfânt
Cu evlavie sfântă şi respect pentru jertfa cea scumpă
Căci în el este preţul iertării pentru întregul pământ.

Să fim foarte atenţi cu paharul ce-l ţinem în mână…
În el este darul de viaţă eternă şi vie în Hristos
Este partea ta ca tu să primeşti bucuria deplină
Este paharul durerii pentru sufletul tău preţios.

Să fim dar atenţi cu paharul acesta sacru şi sfânt…
Să nu întindem mâna cumva în chip uşor şi nevrednic
Ajută-ne Doamne ca toţi să avem un suflet şi un gând
Şi să ne încredem numai în braţul Tău sfânt şi puternic.

Autor: Mihail Cebotarev

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *