La botez

Ajută-i, Tată să îşi ţină
Până la moarte hotărârea
Orice furtuni ar fi să vină
Să nu renunţe la slujirea
Ce naşte binecuvântare
Şi multă…multă renunţare.

Când s-au decis să Te urmeze
Ştiut-au că eşti sprijin, scut,
Că sfatu-Ţi poate să-i ghideze
Şi pe traseu necunoscut
Şi că le-ai revelat trăirea
Care ţinteşte nemurirea,

Şi au ştiut că i-ai dotat
Cu cele ce sunt necesare
Să-nfrunte-un veac înstrăinat
De Legea-Ţi binefăcătoare
Şi Te urmează neconstrânşi
Cu Tine nu vor fi învinşi.

Pecetluieşte crezul lor
Azi când depun o mărturie
Să îşi păstreze sfântul dor
De-a fi cu Tine pe vecie
Să n-aibă ezitări pe cale
Mereu să-Ţi ’nalţe osanale.

Dă-le curajul necesar
Să-nfrunte valul de ispite
Ca-n veacu-acesta secular
Ce, zilnic, fantezii trimite
Să răspândească Vestea bună
Şi despre Rai la mulţi să spună…

Iar flacăra ce-acum e-n ei
Să nu apună niciodată
Să se ferească de idei
Ce sting trăirea devotată
Cu cea mai sfântă consacrare
Să stea cu Tine în lucrare.

O, câte curse şi probleme
Se vor ivi în calea lor!
Veni-vor unii să îi cheme
La trai comod, la trai uşor
Iar alţii cu sporit tupeu
Îi vor chema pe-al lor traseu,

Dar prin prezenţa Ta constantă
Oriunde-ar fi vor fi păziţi
Vor şti că-i foarte importantă
Unirea cu cei pocăiţi
Şi că-n terestra pribegie
Avea-vor, zilnic, energie.

Când fi-vor ninşi cu frâmântări
Căldura Ta să-i liniştească
Şi-n clipe grele de-ncercări
Credinţa-n ei să strălucească
Să-Ţi fie vie mărturie
Şi harnici lucrători în Vie…

Iar zelul care-l au acum
Să-i însoţească toată viaţa
Cu rugă să sfârşească ziua
La fel să-nceapă dimineaţa
Şi doar valori spirituale
Să preţuiasc-aici în vale.

Vor da năvală-nvăţături
Ce pot distruge părtăşia
Dar ca să fie, zilnic, puri
Ajută-i să stea cu Mesia
Să-mbrăţişeze doar doctrine
Ce potPRODUCE stări divine.

Va fi nevoie de-adăpost
Când fi-va-nceţoşat hotarul
Eşti şi acum, exact, ce-ai fost
Izvorul de-unde vine harul
Fă-i s-apeleze doar la Tine
Când viforul pustiei vine.

Poartă-i pe culmi de împlinire
Învredniceşte-i cu tării
De-a merge fermi spre nemurire
Chiar de ar fi intemperii
Ca să ajungă-n sfânta Ţară
Unde-i eternă Primăvară.

Autor: George Cornici

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *