Legământul

Aici şi-acum avem o sărbătoare
În cerul Sfânt şi pe pământ.
Din mâna Sa, e pilda „Scăldătoare”
Lăsând slava… precum a prorocit.

Venind ca să ne-nveţe Calea
Pe care cei aleşi o vor urma,
Trasând Lumină pe cărarea
Ce duce către… Împărăţia Sa!

Azi este-o mare dezmierdare
Prin Duhul Sfânt, mângâietor.
Aici, chemat pe nume-i fiecare
Să facă legământ „mântuitor”.

În haine albe, fără pic de pată,
Staţi azi în faţa Fiului Isus
Căci s-a-mplinit ziua visată
Prin mărturia ce-aţi adus!

Se simte clipa cea mai fericită
Căci mântuire aţi primit în dar,
Prin rănile pe crucea pironită
La „Jertfa Lui” de la Calvar.

Îmbrăcate-n bucuria sfântă
Acum voi în râu mărturisiţi
Un legământ cu inima deschisă
Domnului Isus… pe Care-L iubiţi!

Pe pământ şi-n cer e sărbătoare
Isus Cristos cu îngerii  vestesc:
„Poruncile Mele-s azi împlinite”
De-acei ce cred şi se botează
În Numele Tatălui, Fiului şi
Duhului Sfânt, în veci, Amin!

Salvaţi… vor fi numai aceia
Care-n Iordan s-au botezat.
Şi se-nnoiesc prin Duhul
Urmând cărarea ce le-am dat.

Veniţi să-I mulţumim fierbinte
De ziua-n care ne-a salvat.
Căci ne-a’nfiat şi-avem Părinte
Şi-un Frate care ne-a iertat!

Acel ce crede, vine, se botează,
Şi poartă-n suflet mărturie.
Trăieşte-n El… o viaţa întreagă
Cu Mielul Sfânt… în veşnicie.

Te chem azi, scump prieten
Acum de-auzi a Sa chemare.
Aruncă-ţi  Eu-l  şi păcatul
Şi bucură-te de-a Lui iertare!

Tu împlineşte-a  Sa  poruncă
Aleargă-n râu şi te botează.
Numai aşa primi-vei mântuirea
În Ţara Sfântă „’Mpărătească”

Astăzi au răspuns chemării
Domnului nost’ Isus Cristos
Două inimi ţesute-n „IUBIRE”
Acolo-n cerul luminos!

Bianca-Carolina şi Ruth !
în biserica “Betel “din Nurnberg!

Amin, Amin!

Autor: Doina Ketterer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *