Mangaietorul

Din înaltul cerului…
Duhul adevărului…
alinătorul…
Duhul Sfânt… Mângâietorul…
cu suspine negrăite…
pentru mine… mijloceşte…
în tot adevărul… mă călăuzeşte…
mărturiseşte… lucruri auzite…
pentru a fi întărite.

Ne dezvăluie lucruri noi…
să nu fim goi…
în vremea viitoare…
ce curând apare.

Mi-arată starea…
îmi mustră nepăsarea…
mă-nvaţă:… ce trebuie să fac…
când să vorbesc… când să tac…
cum să fug de păcat…
să n-am pasul împiedecat…

Mijlocește cu ardoare…
nu mă lasă… nepăsătoare…
când vin… peste noi… talazuri…
la dureri şi necazuri…
îmi trezeşte… simţul ce doare…
în rugăciuni… să fiu folositoare.

Mă-nvaţă… să mă rog fierbinte…
chiar cu sudoare… pe frunte…
îmi stârneşte… lacrima durerii…
bobițe… din roua mângâierii…
îmi aminteşte… să iau aminte…
la a Tatălui cuvinte…
la adevărul Scripturii…
la sfârșitul lucrării.
Amin!

Autor: Dan  Viorica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *