Ne-a dat Stăpânul înc-un an…

S-a îndurat Stăpânul și ne-a mai dat un an
În care am intrat cu-adâncă mulțumire
Vom mai avea de mers spre veșnicul Canaan,
Vom mai aduce jertfe pe-altarul de slujire…

Zburat-au ore, zile; zburat-au săptămâni
Și  prea rapid s-au dus spre necuprinsa zare
Dar nu ne-am închinat la alți stăpâni
Ci Unuia în care-avem încredințare.

Că-n vasul existenței torente au lovit
A fost normal; c-așa e-n pribegie
Dar înfruntat-am valuri, apoi le-am biruit
Căci Cerul a turnat avânt și energie.

Secundă de secundă de partea noastr-a fost
Acel care cunoaște itinerarul bine
În încercări ne-a animat eternul rost
Și am simțit alin când ne-au învins suspine.

Poverile mai mici, poverile mai mari
Pe toate le-am purtat prin grația divină
Dar nu puteam să fim în luptă temerari
Fără tăria venită din veșnica LUMINĂ.

De spunem prin credință, acum, ”Eben-Ezer”
E că de-aci nainte tot El ne va conduce
Vom sta desprinși de lucruri care pier
Și roade vrednice de har vom maiPRODUCE.

S-a îndurat Stăpânul și zile ne-a mai dat
Spre-a activa mai mult, cu zel și hărnicie
Să răspândim mesajul ce-n suflet a intrat
Ca mulți să înțeleagă ce-nseamnă veșnicie.

Autor: George Cornici

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *