Noul legamânt

“Fac un legământ de pace
Cu poporul Israel
Care nu se va desface
Pe pământ, cât va fi el!”

Aşa a rostit odată
Sfântul Dumnezeu de sus
Când în ţara minunată
Poporul evreu a dus.

El i-a scos din grea robie,
I-a făcut poporul Său
Şi-a dorit ca ei să fie
Preoţi pentru Dumnezeu.

Şi spre noi, spre fiecare
El se-apleacă plin de har
Fiindcă vrea să nu ne fie
Vieţuirea în zadar.

Nu vrea pe pământ să trecem
Ca străini ai nimănui,
Ci vrea viaţa s-o petrecem
Ca iubiţi copii ai Lui.

Şi  cel ce-abia născut este
Din apă şi Duhul Sfânt,
Fără teamă-acum păşeşte
Azi, în noul legământ.

Iată, pâinea se împarte,
Trupul sfânt care-a fost frânt.
Toate-ale noastre păcate
Doar prin el iertate sunt.

Paharul cu rodul viţei,
Simbol al sângelui sfânt
Azi, prin puterea credinţei
Ne-a cuprins în legământ.

Luând azi din vin şi pâine
Una necurmat vom fi
Cu cei sfinţi de-azi şi de mâine
Care s-or împărtăşi

Cu trupul zdrobit pe cruce
Şi cu sângele ce-a curs
Şi care iertare-aduce
Prin credinţa în Isus.

Ne-aminteşte-această cină
Peste veacuri , necurmat
Că am fost iertaţi de vină,
Spălaţi de orice păcat.

Legământul nu se şterge
Nici în ceruri, niciodat’
Unde-nvigători vom merge
Prin Mielul crucificat.

Oridecâteori din azimi
Şi rodul viţei vom lua,
Vom pomeni sfinte patimi,
Moartea şi-nvierea Sa.

Autor: Pavel Mariana Florica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *