Odă pentru TRINITATE

Doamne, Tu eşti Unul,
În Întreită Fiinţă:
Tatăl, Fiul, Duhul,
O Cosmică Voinţă,
Forță Supremă, Atotştiinţă.

Din veşnicie, aţi trăit,
În Sfântă Unitate:
Cel Ce iubeşte, Cel Iubit,
Și Divina Agape:
Creator, Logos, Libertate.

Pecetea Treimii sublime
E-n tot ce-ai creat prin Cuvânt:
Lungime, lărgime, ‘nălţime,
Are spaţiul astral nevăzut
Şi orice corp pe pământ.

Trecut, prezent şi viitor,
Conţine timpul ce l-ai scos
Din taina veşniciilor,
Unde va fi, cândva, întors.
Tot prin Isus Cristos.

Şi pe mine m-ai făcut,
Purtând emblema divină:
Duh, suflet şi trup
Are fiinţa-mi genuină,
Ce crede și umblă-n lumină.

În istoria omenirii,
Şi a oricărui creştin,
Au fost: ora neprihănirii,
Clipa căderii, ziua cercetării,
Din  Anul de grație, divin.

Tămâie, aur şi smirnă
Ţi-au dat magi-adoratori,
Mesia, a lumii Lumină,
Răsărind peste beznă şi tină,
La împlinirea vremurilor.

Doamne, Isus-Emanuel,
Ai lucrat în Israel trei ani:
Ca Rege, Mare Preot şi Miel,
Învăţând ucenici şi duşmani,
Vindecând, hrănind, fără bani.

Pe crucea de ruşine şi blestem,
Schimbată-n binecuvântare,
Te-au ţintuit trei cuie-n lemn,
Spre a ne câştiga iertare
Şi a aduce veşnică-ndurare.

În mormânt ai stat trei zile,
Apoi, Biruitor,Viu, ai ieşit.
În mileniul trei, e-a doua Venire,
Un cuvânt, ce-așteaptă-mplinire,
Pe care, prin Osea l-ai vestit.

Eşti Calea, Adevărul şi Viaţa,
Isus, Slăvit Mântuitor,
Învingătorul răului, şi-al naţiilor.
Lui David, Rădăcina şi Sămânţa,
Luceafărul din zori, strălucitor.

În zori, la amiază şi seara,
Ajută-ne să Te chemăm,
Prin rugă, verset şi cântare,
În duh să-Ți dăm închinare,
În adevăr să Te adorăm.

Cu credinţa, nădejdea, iubirea,
Trei arme în războiul spiritual,
Vom câştiga Mântuirea:
Rai aurit de Jertfirea,
Mai presus de-un omagiu ritual.

Tată Ceresc, ai proclamat Cuvântul
Veşnic, de trei ori Sfânt,
Cer şi mare, sori luminând,
La început, când ai creat pământul,
În oameni, chipul Tău punând.

La final, vei fi iarăşi tăcut,
În etern izvor de lumină…
Şi, reintra-vor în Tine,
Duhul şi Fiul Tău Sfânt,
În sfera tainică, divină.

Pentru om, e prea ’naltă ideea,
S-o pătrunzi cu mintea, nu poţi!
Să cuprinzi în gând veşnicia?..
Atât ne învaţă Biblia:
Dumnezeu va fi Totul în toţi.

Amin!

Autor: Marinau Daniela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *