Olarul (din Scripturi)

M-am dus în casa unui Meșter
Vestit, la Marele Olar…
Când am intrat, lucra pe roată,
Avea un sfânt și mare dar…

Avea un vas pe roata vieții
Ce-l învârtea mereu de zor
Și-l  prelucra cu mare grijă
Și-l pregătea pentru cuptor…

Când vasul însă a fost gata,
Nu știu cum de s-a întâmplat
Dar deodată vasu-acela
S-a îndoit și s-a stricat !…

Atunci Olarul – Mare Meșter
L-a strâns în pumnul Lui îndată
Și cu o grație măiastră,
Cu dragoste l-a pus pe roată.

L-a pus din nou să-l învârtească
Căci lutul nu s-a-mpotrivit
Și a făcut un vas de cinste
Frumos cum nu s-a pomenit.

Atunci cuvântul proorociei
Rostit de Însuși Dumnezeu
M-a învățat secretul gliei,
Cum suntem noi : și tu, și eu !

Domnul mi-a zis:  Ca și olarul
Ce a lucrat pe roată vasul
Așa voi face cu Israel
Prin greu să-și întărească pasul.

Eu voi veghea s-aducă roadă,
Belșug de binecuvântări
Ei vor fi capi, nu vor fi coadă,
Vor fi stăpâni în multe țări.

Așa vorbește Domnul mare:
Întoarceți-vă de la rău
Iar fapta voastră în umblare
Să fie sfântă cum sunt Eu !
……………………………………………….
Așa i-a spus în vremea veche
Lui Ieremia Dumnezeu
Când el stătea în nopți de veghe
Vorbind poporului evreu.

Noi suntem lutul, El Olarul
Lucrând  mereu la viața noastră
Cu dragostea-I din piept ca jarul,
Să fim o operă măiastră !

În mâna Lui suntem ca lutul
Stricându-I planul uneori
Dar El prin har Atotștiutul
Aduce-a Duhului fiori…

Să Îl lăsam să prelucreze
Viața noastră prin Cuvânt,
El poate ca să privegheze
Iar roata-i viața pe pământ !

Când roata vieții se-nvârtește
Și când te poartă prin dureri
Doar mâna Lui te ocrotește,
Te mângâie, să nu disperi !

Când El te-apasă câteodată
Să modeleze viața ta,
Când te așază iar pe roată,
Nu te-ntrista, nu dispera !

El vrea să fii un vas destoinic
Folositor pentru lucrare,
În chipul minunat și tainic
După o sfântă prelucrare .

Rămâi în mâna Lui cea bună
Supus și blând când El lucrează
În zori și-n nopțile cu lună
Asupra ta mereu veghează !

El te-a făcut un vas prin Duhul
Fă cinste Marelui Olar
Tu vei străbate-ntreg văzduhul
Când Domnul se va-ntoarce iar.

El a-nvârtit pe roata vieții
Martiri, profeți și ucenici
Și scribii vremilor , poeții ,
Deci planul Lui să nu  I-l strici !

Amin

Autor: George Petre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *