Ploaia

Cînd plînge cerul, lacrimi mari de ploaie,
Pentru pămînt e binecuvîntare.
Se bucură că Dătătorul de viață,
L-a binecuvîntat iar cu verdeață,
Cu atîtea flori, frumos mirositoare,
Ce-s pline de mireasmă și culoare
Și cu belșug de roade minunate,
Ce pentru om, El le-a creat pe toate.
Cînd plînge cerul, lacrimi mari de ploaie,
Pentru pămînt, e binecuvîntare.

Amin

Autor: Bora Elisabeta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *