Ravase 8

Deuteronom 11:18,19  “Puneţi-vă dar în inimă şi în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun.
Să le legaţi ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre, şi să fie ca nişte fruntarii între ochii voştri.
Să învăţaţi pe copiii vostri in ele, şi să le vorbiţi despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie,
când te vei culca şi când te vei scula.”

Pune-n inimă şi-n suflet
Porunca lui Dumnezeu
Curaţeşte-ţi al tău cuget
Şi ascultă glasul Său.
Să-ţi înveţi şi copilaşii
Tot ce-i bun şi înţelept;
Doar aşa le îndrepţi paşii
Să meargă pe drumul drept.
Fii exemplu în purtare
Şi-n vorbire  pentru ei
Dumnezeu să-ţi dea-ndurare,
Mergi pe calea dragostei!

Deuteronom 12:7,12

“Acolo să mâncaţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru şi să vă bucuraţi,
împreună cu familiile voastre, de toate bunurile cu care vă va fi binecuvântat Domnul, Dumnezeul vostru”.

Bucuria n-o ascunde
Când ţi-o dăruie Hristos!
Orişicând şi orişiunde
Fii deschis, fii bucuros.
Tu împarte bucurie
Şi celor ce-s întristaţi
Sărbătoarea ta să fie
Şi acelor ce-ţi sunt fraţi.
Sărbătoriţi împreună
Înaintea Domnului
Fiţi cu toţi cu voie bună
Aducându-I slavă Lui!

Deuteronom 31:6
: “Întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă !Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi de ei,
căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuşi cu tine,  nu te va părăsi şi nu te va lăsa”.

Să te întăreşti întruna
Şi să nu te înspăimânţi
Fiindcă Domnul totdeauna
E cu tine, să-L asculţi!
Ia promisiunea toată
Pe care ţi-o face-acum:
Cu tine –i a Sa armată,
Pe al vieţii tale drum.
Însuşi Domnul e cu tine,
Singur nu te va lăsa
Fii însufleţit de bine
Şi  să faci doar voia Sa!

Iosua 21: 43,45 “Domnul le-a dat odihnă de jur-împrejur.
Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel Domnul,
niciuna n-a rămas neîmplinita; toate s-au împlinit”.

Dumnezeu îţi va da pace,
Te va binecuvânta
Şi în dragostea-I, va face
Tot ce-a spus, în viaţa ta.
Împotrivă , niciodată,
Nimeni nu-ţi va putea sta
Dacă viaţa-ţi e curată
Şi rămâi în voia Sa.

Iov 5: 17-18 ” Ferice de omul pe care-l ceartă Dumnezeu!
Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.
El face rana şi tot El o leagă; El răneşte, şi mâna Lui tămăduieşte.”

Ferice de omul care
E certat de Dumnezeu!
Căci El va primi mustrare,
Dar va fi salvat de rău.
Dumnezeu rana îi face,
Dar tot El i-o va lega
Îl va-nconjura cu pace
Şi-l va binecuvânta.

1 Cronici 23:30,31 “Ei aveau să stea în fiecare dimineaţă şi în fiecare seară,
ca să laude şi să mărească pe Domnul, şi să aducă înaintea Domnului toate arderile de tot Domnului..”

Dumnezeu ţi-a dat şi ţie
Slujbă ca şi la leviţi,
Deci şi ruga ta să fie
Pentru cei nemantuiti
Ca o jertfă necurmată
Pusă zilnic pe altar
Şi ea va fi ascultată;
Vor fi toţi salvaţi prin har!

Autor: Pavel Mariana Florica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *