Ravaşe creştine 7

Proverbe 19:11

“Inţelepiunea face pe om răbdător şi este o cinste pentru el să uite greşelile”

Înţelepciunea dă răbdare,
Pace şi binecuvântare.
Pentru acel care o are,
Este un har şi-o cinste mare.
Chiar a ierta necontenit
Pe toţi acei ce ţi-au greşit
Şi a uita tot ce-a fost rău
E tot dar de la Dumnezeu.

1 Corinteni 15:57, : “Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa
prin Domnul nostru Isus Hristos!
De aceea, prea iubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului,
căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.”

Mulţumiri, întotdeauna
S-aduci Domnului prinos
Pe timp bun, dar şi-n furtuna
Ce loveşte dureros.
Mulţumiri, căci biruinţa
Ta, va fi doar prin Hristos.
De aceea, iubit frate
Rămâi tare, neclintit
Şi lucrează cu dreptate
Fiindcă vei fi răsplătit.

1 Samuel 17:37:
“David a zis: Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului şi din laba ursului,
mă va izbăvi şi din mâna acestui filistean. Şi Saul a zis lui David:”Du-te,
şi Domnul să fie cu tine!”

Dacă Domnul te-a salvat
Şi te-a binecuvântat
Şi dacă ţi-a dat putere
Să treci şi prin grea durere,
Nu te-ndoi nici o clipă
Că El e Cel ce ridică
Şi cel ce dă biruinţă,
Deci slujeşte-I cu credinţă
Ca să ai o viaţă plină
De pace şi de lumină.

Psalm 64:10: “Cel neprihănit se bucură în Domnul şi în El îşi caută scăparea:
toţi cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiţi”.

Traiul în neprihănire
Îţi aduce fericire
Bucurie-n Domnul ai,
Înapoi deci, să nu dai.
În El să cauţi scăparea,
Forţa, binecuvântarea.
Iar vreodat`de-ţi va fi greu,
S-alergi tot la Dumnezeu.

Deuteronom 33:12: “Despre Beniamin a zis: el este prea iubitul Domnului,
el va locui la adăpost lângă Dansul . Domnul îl va ocroti totdeauna, şi se va odihni între umerii Lui”.

Zice glasul Domnului
Că eşti “preaiubit” al Lui.
Lângă El te-adăposteşte,
Totdeauna te-ocroteşte.
El pe umeri te-o purta
Şi-ţi va da odihna Sa
Iară noi, cu El odată,
-Ţi zicem:”să fii binecuvântată!”

“Este prea iubitul Meu!”
A zis Domnul de Beniamin
Dar şi tu eşti copilul său,
De-aceea zi şi tu: “Amin”!
Şi lângă Domnul totdeauna
Vei putea şi tu locui
Nu te va birui furtuna
Căci pe-ai Săi umeri vei găsi
Odihnă binecuvântată
Şi pace cum nu-i nicăieri
Deci nu te teme niciodată
Fii azi mai curajos ca ieri!

Deuteronom 29:18: “să nu fie printre voi nici o rădăcină care să aducă otravă şi pelin”.

Să ai inima senină
Şi să nu păstrezi în ea
Vre-un lăstar, vre-o  rădăcină
Ce otravă poate da.
Să nu păstrezi niciodată
Amărăciune, pelin,
Viaţa să-ţi fie curată
Şi gândul să-ţi fie lin.

Genesa 28:15: “Iată Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge
şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta; căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun”.

Fie urci,
Fie coborî,
Fie trist eşti uneori,
Nu uita că tot mereu
E cu tine Dumnezeu
Şi nu te va părăsi
Până nu va împlini
Voia-i binecuvântată.
Lasă-ţi deci viaţa toată
Fără griji în mâna Lui
Şi fii supus Domnului!”

Psalm 44: 6, 8 :” Căci nu în arcul meu mă încred, nu sabia mea mă va scăpa,
ci Tu ne izbăveşti de vrăjmaşii noştri şi dai de ruşine pe cei ce ne urăsc.
Noi, în fiecare zi ne lăudăm cu Dumnezeu şi pururea slăvim numele Lui”.

Un lucru-idrept să faci mereu:
Să te lauzi cu Dumnezeu.
Căci dreapta Sa, lumina feţei Sale,
Te-a mântuit, ţi-a dat eliberare.
Cu orice altă armă pe pământ,
Te lupţi, dar dai cu pumnu-n vânt!
Doar arcul Său şi sabia-cuvânt
Dau biruinţă în războiul sfânt.

Psalm 86:10 : “Căci Tu eşti mare, şi faci minuni, numai Tu eşti Dumnezeu’.

Domnu-I mare, minuni face,
Cu cel doritor de pace,
Căruia dreptatea-i place.
Umblă pe căile Sale
În tot timpul vieţii tale!

Isaia 41:10: “Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare,
căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor.
Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare”.

Nu te teme!-Domnu-a zis.
Cu tine-i cum ţi-a promis.
Nu privi cu-ngrijorare
Căci El e Domnul, Cel tare!
El îţi vine-n ajutor
Şi îţi e sprijinitor.
Dreapta Sa biruitoare
Te va scoate-nvingătoare
Dar nu uita,-n orice zi
Sub aripa Lui să fii!

Deuteronom 32: 11: “Că vulturulcare îşi scutură cuibul, zboară deasupra puilor,
îşi întinde aripile, îi ia şi-I poartă pe penele lui. Aşa a călăuzit Domnul pe poporul Său”.

Ca vulturul ce se ridică
Zburând deasupra cuibului
Şi Dumnezeu pe-a Sa aripă
Îi poartă pe copiii Lui.
El şi pe tine te-ngrijeşte
Pentru că eşti copilul Lui
Aşa a spus, că te păzeşte
Ca pe lumina ochiului.

Autor: Pavel Mariana Florica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *