Revarsarile Duhului Sfant

A promis Dumnezeu, peste feciori, fecioare, tineri, bătrâni,
În zilele din urmă, peste orice ființă, va turna Duhul Sfânt.
Şi iată că toarnă din abundenţă… de zile-ntregi şi săptămâni,
Din Duhul Său, peste orice făptură de peste-ntregul pământ.
Limbi omeneşti şi ingereşti, cum vrea, Duhul să vorbească,
Limbi străine, cunoscute sau necunoscute, de Domnul date.
Ce-ar mai trebui să facă Domnul, omul ca să se trezească?
Semnele zilelor din urmă, cu duiumul, zilnic, iată-s arătate.

Biblia spune: ”…oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.”
Ne vorbește şi despre semne din cer şi minuni pe pământ.
Şi iată semnele zilelor din urmă, cum rând pe rând e împlinit,
Şi dezlănţuirile urii, dezvăluie vestea, că Domnul vine curând.
Ni s-a spus: de sânge, foc, vârtejuri de fum, coborâte din cer,
Despre: proorocii, vedenii şi visuri, ce-s ale Duhului semn.
Le vedem azi cu toţii, minuni de minuni, nimic nu-i mister.
Puneţi-vă nădejdea toată, în Domnul, chiar azi, vă îndemn.

Dumnezeul nădejdii noastre ne umple cu pacea şi bucuria,
Pe care o dă credinţa… și prin puterea Duhului Sfânt…
Să fim tari în nădejde şi să păstrăm în inimi, bine mărturia…
C-am făcut în harul mântuirii, cu Domnul Slavei, un legământ.
Spre norul Slavei, privirea s-o îndreptaţi, gata să zburaţi,
Cu candela plină cu ulei şi-n haina neprihănirii îmbrăcaţi.
În adevăr să umblaţi, căci mult nu mai este… de strajă staţi…
Sunetul trâmbiţei… adormiţi să nu vă găsească… vegheaţi.

Revărsările Duhului Sfânt, ne umple cu mai multă putere,
Să mergem, să lucrăm cu râvnă, până-n ziua cea din urmă.
Astăzi încă Duhul Sfânt coboară… peste cel ce azi îl cere.
Şi dezvăluie cereştile mistere… nimeni să nu poată spună…
N-am ştiut… n-am înţeles… că Părintele nostru din ceruri…
Biserica smerită… o îmbracă în veşmântul neprihănirii.
Şi prin darul proorociei… ne vorbeşte despre vremuri,
Ne şi mustră… ne învaţă… să ducem lupta-împotriva firii.

Ne dă puteri şi daruri… să rodească-n noi roada Duhului:
Dragostea… bucuria… pacea… îndelunga răbdare… bunătatea…
Facerea de bine… credincioşia… neprihănirea… spre lauda Lui.
Smerenia… ne dezvăluie tot adevărul… ce-l dă Divinitatea.
Intelepciunea… cunostinta… focul iubirii… curăţă firea…
Căci Domnul Slavei… îi dă un nou cuget curat… omului…
Pentru veşnicia… din Cetatea cerească… ce-o dă mântuirea.
Unde… ne este dată… moştenirea… prin Jertfa Mielului.
Amin!

Autor: Dan Viorica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *