Rugaciune intre ani

Aduc înaintea Ta, Doamne, a mea rugăminte,
În noul an ce începe acum, Ia Te rog aminte,
Că-s slabă şi am nevoie de ajutor de la Tine,
Cu braţele-Ţi puternice, Te rog ţine-mă bine.

Să scot afară tot ce-i rău, doar binele să-l fac în viaţă,
Trezită de iubirea-ţi mare, în zori de dimineaţă.
Să mă-ncarci cu putere, Te rog, în noul an,
Să fac, tot ce-mi vei cere pân-la sfârşit de an.

În Noul An, ce acum începe, pune-n mine lumină,
Să Te vadă pe Tine-n mine, acei ce-i aştepţi să vină,
Să soarbă din apa vieţii, veşnicia să le-o dăruieşti,
Să vină la crucea iubirii Divine, să-i mântuieşti.

Am mamă şi tată, un soţ, copii ş-un frate,
Şi-n cumpăna dintre ani, Ţi-i aduc înainte,
Ajută-ne, să putem intra cu toţi la Tine-n cetate.
Îndură-Te, Te rog ai milă, Scump Părinte.

În fiecare rugăciune, Ţi-I aduc înainte necontenit,
Nu mai am răbdare, putere şi simt c-am obosit.
Timpul aleargă fără oprire, iar eu îmbătrânesc…
Şi-n trup bolile vin tot mai des şi mă tot lovesc.

Ştiu că la cruce şi bolile mele le-ai purtat
Te-au apăsat greu, la fel ca şi al meu păcat,
Iartă-mă Doamne. Minunata-Ţi iubire,
Prin Har mi-a dat pentru vecie, mântuire.

Îndrăznesc, să vin la Tine cu noi şi noi rugăminţi,
Să-Ţi tot cer, tot mai multe, cu lacrimi fierbinţi.
Te rog dă-mi înţelepciune şi o inimă curată,
O puternică voinţă, să fac voia Ta de-ndată.

Te rog nu mă lăsa, s-ajung nevrednică de Tine,
În noul an ce-ncepe acum, Tu fă din mine,
Un mădular vrednic, cu care să poţi, să lucrezi.
Rodul muncii sufletului Tău, în mine să-l vezi.

Vreau să fiu lumină, sare şi o bună mărturie,
Să fie cât mai mulţi, cei care, la Tine au să vie.
Doresc purtarea mea, să fie puternică lumină,
Ca la chemarea Ta, cât mai mulţi, să vină.

Ştiu că nu depinde de om soarta omului,
Nici îndreptarea paşilor nu stă-n puterea lui.
Tu însă nu respingi pe nimeni, care Te caută.
Şi primeşti cu bucurie, pe cel ce Te ascultă.

Tămăduieşte-ne inima rănită şi zdrobită,
Pune balsam, vindecă, pe stâncă ne ridică.
Sprijină-ne cu braţul Tău, potoleşte furtuna,
Că-n Tine ne este nădejdea, întotdeauna!

Îndurarea şi bunătatea Ta, sunt nemărginite,
De aceea îndrăznesc ca să te rog fierbinte,
Răspunde-mi Te rog grabnic, nu întârzia!
Cuprinde-ne pe toţi în braţe, sub aripă ne ia.

Să-ţi aducem toţii slavă, să-ţi aducem lauda
Cuvântul Tău Sfânt să ne fie nouă călăuza.
Slăvit să fie Numele Tău. Prea Mărit şi Sfânt,
În vecii vecilor în cer şi pe pământ!
AMIN

Autor: Dan Viorica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *