Rugăciune pentru copiii mei

Îndură-Te, Părinte!
Te chem în adunare.
Te chem cu dor fierbinte,
Te chem, dă-mi ascultare!
Ascultă-mi ruga, Doamne,
Ce Ție Ți-o închin
În zori de zi, la-amiază
Sau la un ceas tîrziu!
Ascultă ruga mamei,
Ce glasul și-l înalță
Spre Tine, Domn al Slavei
Ca să-mi dai speranță!
Ascultă-mi ruga, Doamne,
Mă-nvață a-mi purta
Copiii-n rugăciune!
I-aduc înaintea Ta.
Ascultă-mi ruga, Doamne!
Păcatul, Tu-l iartă,
Lucrează la inimă
Și fă-le-o mai curată.
Să curgă apă vie
Și-n adîncul ei
Să aibă pace sfîntă
Și dragoste-ntre ei.
Ascultă-mi ruga, Doamne!
Tu pasul le îndreaptă
Doar spre cărarea-ngustă
Și treaptă după treaptă
Să le mărești credința,
Iubirea, înțelepciunea!
O, Doamne Sfînt din ceruri,
Ascultă-mi rugăciunea!
Tu să le fii lumină
Și călăuză-n viață.
Durerile le-alină
Și-nlătură-orice ceață,
Ce i-ar ține departe
De harul Tău ceresc.
O, Doamne Sfînt din ceruri,
Nu-i tot ce-mi doresc!
Te rog pe Tine, Doamne,
Tu, Tată să le fii,
Sub a Ta sfîntă aripă
Să-i ții pe-ai mei copii.
Ferește-i de necazuri,
De griji, de strîmtorări
Și dă-le, Tu, putere,
Să treacă orice-ncercări.
Și te mai rog, o, Doamne,
Învață-i că la Tine,
Se propășește-n viață
Și-n facere de bine.
Samariteni destoinici
Să sară-n ajutor
La cei ce au nevoie
Sau rănile îi dor.
Și pentru că talanții,
Le-ai dat Tu în păstrare,
Să nu-i îngroape, Doamne,
Să vină-n adunare.
În sfîntă pocăință
Și pe altarul ei
S-aducă multă roadă
Că-i vreau copii ai Tăi.
Să nu uit, Doamne Sfinte,
Pe Tine-a Te ruga
Dă binecuvîntare
Și peste casa mea.
Cu ploaia ei tîrzie
Pe toți să ne-nconjuri
Și plini de daruri sfinte
Să stăm în rugăciuni.
Ascultă-mi ruga, Doamne!
Și cînd în ceruri sus,
Ne-om întîlni cu toții,
La masa Ta, Isus,
În veșnicia slavei
Ne lasă a intra.
Cu serafimi, cu îngeri
Pe Tin´-Te-om lăuda.
Și-n toată rugăciunea,
Ce-acuma am adus,
Nu voia mea să fie,
Ci voia Ta, Isus.

Autor: Bora Elisabeta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *