Şi anul acesta se termină

Şi anul acesta se termină
Din el rămân doar amintiri
Aşteptăm alt an nou ca să vină
Cu alte năzuinţi noi şi împliniri.

Anul care a trecut ce ne-a adus ?
Uneori necazuri sau bucurii alteori
Acum s-a isprăvit s-a terminat s-a dus
Ne întrebăm cum vor fi ani următori?

Ce ne aduce vremea ce urmează ?
Sau poate anul ori ziua sau clipa
Sau poate Dumnezeu din nou ne cercetează
Ca peste noi din nou să-şi întindă Aripa.

Noi creştem căci ne-am născut
Din nou prin Cuvânt şi credinţă
Şi facem ce Lui Dumnezeu îi este plăcut
Căci ne-a dat deseori prin vremuri biruinţă.

Noi cu El mereu sântem pregătiţi
Să biruim tot ce ne stă înainte
Că în Adevărul Său sântem noi zidiţi
Ca să avem în noi mereu a Lui Cuvinte.

Autor: Constantin Sferciuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *