Şi voi părinţi…

-Şi voi părinţi… mai glăsuieşte Pavel,
nu presăraţi mânie între fii,
creşteţi-i în cuvânt și-nțelepciune,
cum vrei să-i vezi… așa și tu să fii !

Ni s-a lăsat de toate-n Sfânta Carte
și neștiința loc nu are-n ea,
iar Pavel a lăsat un loc aparte
pentru copii, părinți și viața ta.

Și azi, când răsfoieși pe-acele file,
pe Pavel tot același îl găsești,
mesajul lui nu s-a-nvechit prin zile
“Și voi părinți… ”  și azi de vrei citești.

Ce importantă este părtășia,
că Dumnezeu nu a uitat de ea,
iar peste veacuri s-a-mplinit solia:
copiii tăi urmează calea ta !

De-L neglijezi pe Dumnezeu în viață –
să nu aștepți mai mult de la-l tău fiu.
Și ruga dacă n-o cunoști pe față …
să nu aștepți să fie el mai viu !

Și dacă tu n-asculți de Creatorul,
de ce pretinzi să fii mai ascultat ?!
Și dacă nu-ți iubești Mântuitorul,
de ce aștepți iubire ne-ncetat ?!

Dar dacă umbli smerit pe-a Lui cărare
cum a făcut Enoh la rândul său,
atuncea răsplătirea este mare,
un Metusală vei avea în fiul tău !

Adeseori, citind în Sfânta Carte
acele nume-n șiruri tot mai lungi,
te mai oprești la Metusala-n parte
să-ntrebi : de ce-a trăit mai mult atunci ?

Cum de-a scăpat de la potop doar Noe
ce a avut mai mult în traiul său?!
Citim c-a împlinit Cereasca Voie,
părinții, au umblat cu Dumnezeu !

Atunci când lumea ignora dreptatea ,
când profana deschis Cuvântul Său,
atunci un Noe a sfidat mulțimea
și a umblat smerit cu Dumnezeu !

Mai poți și azi să umbli cu Creatorul ,
mai poți și azi să ai copii cuminți,
dacă asculți Cuvântul scris de Pavel
și-nsemnătatea lui: Și voi părinți…

Și nu uita un adevăr din Carte ,
cât zile pe pământ vei mai avea
pentru copii , tu ești ceva… aparte,
COPIII TĂI… URMEAZĂ VIAȚA TA !

Amin.
Barcelona 2013

Autor: Liliana Hiticas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *