Te-nalț Isuse!

Te-nalț Isuse pentru-aTa,
Iubire fără de hotar,
Ce Te-adus, la Golgota,
Să mori pe-o cruce-n chin amar.

Acolo Doamne Te-ai lăsat,
Batjocorit și umilit,
De cei pe care I-ai creat
Și-apoi pe lemn, Te-au răstignit.

Pe cruce Doamne Fața Ta,
Cea blândă și senină,
Scuipat-a fost de ura mea,
Eu cel făcut din tină.

Acolo cuiele-au străpuns,
Mâinile Tale sfinte,
Acolo lacrimile-au curs,
Din ochii Tăi, Părinte.

Acolo sulița romană,
Străpuns-a coasta Ta
Și spinii împletiți coroană,
Au stat înfipți, pe fruntea Ta.

Și sângele Tău sfânt a curs,
Izvor de har și de iertare,
Din gura morții, Tu mai smuls
Și mai adus pe Stânca tare.

Păcatul meu Te-a pironit,
Pe crucea blestemată,
Dar Tu, prin ea mai mântuit,
Iertându-mi vina toată.

Te laud Domne, pentru-a Ta,
Jertfire nemaipomenită,
Ce pururi ne v-a lumina,
Calea spre Patria iubită.

Și veșnic Doamne voi cânta,
Cântarea de mărire,
Cu Cerul mă voi închina,
Slăvind a Ta Iubire!
Amin.

Autor: Raneta Alexandru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *