Te roagă la Tatăl Ceresc să lase un an de-ndurare!

Te uită spre ceruri, creştine
Sunt vremuri de har şi-ndurare…
Mai cântă un cântec de slavă
Şi mâini mai înalţă spre zare…

Te-apleacă în rugă fierbinte
La cruce… te-nchină smerit
Căci Domnul din ceruri veghează
Să fii zi de zi ocrotit…

Mai du-te în lume, creştine
Vesteşte Cuvântul cel Sfânt
C-acesta ţi-e rostul… să fii
Lumină pe-ntregul pământ!

Şi-acum, când e anul sfârşit
Şi altul se-arată în zare
Te roagă la Tatăl Ceresc
Să lase un an de-ndurare!

Autor: Maria Luca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *