Turnul Siloamului

Isus spunând la multele noroade
De judecata Domnului din cer
Între noroade erau și iscoade
Ce căutau enigme să deznoade
O tâlcuire-a marelui mister.

Când le-a vorbit de Iona din vechime
Și de Ninive și de niniveni
De cetele de oameni indigeni
Erau uimite gloatele-n mulțime
Căci El era dintre galileeni.

El le vorbea cu patos și tărie
Cu o putere-n grai de nedescris
Cum stă si azi în Cartea sfântă scris
Vorbindu-le de rai și veșnicie
Și despre tot ce Dumnezeu a zis…

Le-a spus de-un turn , de o zidire mare
Supranumit și turnul Siloam
Cu secole zidit după Avram
Cu nișe și creneluri către soare
Din vremea lui Nimrod și Balaam.

Dar într-o zi zidirea-aceasta mare
Gigantică s-a clătinat căzând
Optișpe oameni pietrele-omorând
Căci praful se vedea departe-n zare
Cu norii lui văzduhu-ntunecând…

Și credeți voi, a zis Isus, că oare
Cei ce-au murit au fost mai răi ca voi?
Eu vă spun nu! Dar dacă sunteți răi
Și voi veți merge grabnic la pierzare
De sunteți cinici, orbi și farisei !

De nu vă-ntoarceți de la fapte rele
De nu vă pocăiți cu-adevărat
Când Dumnezeul, marele-mpărat
Va scotoci prin faptele rebele
Veți fi de-a dreptul pentru condamnat!

Așa le-a spus Isus la cei din gloată
Voind să le arate că-s greșiți
Că sunt rebeli și sunt nepocăiți
Fără rușine merg prin lumea toată
C-o formă de credință, ipocriți…

Și-acum daca-ar veni Isus la tine
Să vadă turnul ce l-ai înălțat
Mândria ta și sufletu-ngânfat
Crezi c-ar putea să spună că ești bine?
Te-ar lauda El Marele-mpărat?

Poți să citești Scriptura-n toată vremea
Poți să postești și să faci rugăciuni
Dar dacă-s reci și nu-s decât tăciuni
Dacă te-a stăpânit în viață lenea
Tu n-ai să fii cu oamenii cei buni!

Avem nevoie toți de pocăință
Căci toți am părăsit pe Dumnezeu.
Teologia nu-i un lucru rău
Dar Cartea spune: fără de credință
Nu-L poți vedea pe Bunul Dumnezeu!

Ești ca un turn zidit cu metereze
Din pietre reci blesteme și minciuni
Comoară  pentru iad tu îți aduni
De n-ai  pe turn credința să-ți vegheze
Tu ți-ai zidit un turn doar din genuni !

Isus e turnul nostru de scăpare
E turnul veșnic ce stă neclintit
Noi prin credință turnul ne-am clădit
Iar Duhul Sfânt sunt razele de soare
Vom sta-n picioare, El ne-a mântuit !

Autor: George Petre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *